Kaip nutraukti veiklą?

Jeigu nusprendėte nevykdyti veiklos, turite apie tai pranešti VMI ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po veiklos nutraukimo dienos, pateikdamas prašymą (REG812 forma) dėl veiklos nutraukimo. Prašymo formą patogiausia pateikti elektroniniu būdu per portalą Mano VMI.  
Skyrelyje: Paslaugos -> Individuali veikla pagal pažymą  -> Individualios veiklos pagal pažymą nutraukimas, atsidariusiame lange paspauskite Pildyti.

Pasitikrinti individualios veiklos nutraukimo (išregistravimo) faktą galite Mano VMI  (pagrindiniame lange) pasirinkus: Dokumentai -> Individualios veiklos pažymos.

Prašymą taip pat galite pateikti atvykę į artimiausią teritorinę Valstybinę mokesčių inspekciją (VMI)*.

*Atvykti į  VMI aptarnavimo padalinius galite tik iš anksto užsiregistravę.

Išsamesnę informaciją rasite čia.