Kaip priskirti atstovą EDS?

Norėdami įgalioti kitą asmenį atlikti reikiamus veiksmus EDS (teikti deklaracijas, kitus dokumentus ir kt.), turite suteikti atstovavimo teises. Tai galite atlikti:

  • elektroniniu būdu. Prisijungę prie EDS pasirinkite atstovaujamą mokesčių mokėtoją, kurio vardu norite suteikti atstovavimo teises ir pasirinkę Nustatymai -> Atstovavimas -> Mane atstovauja, įrašykite atstovaujamo asmens duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą) ir paspauskite Ieškoti. Patikrinę duomenis ir pasirinkę norimas suteikti teises bei galiojimo laiką, spauskite Tvirtinti teisių rinkinį.
  • atvykę į VMI aptarnavimo skyrių* ir užpildę EDS naudojimo taisyklių priedą;
  • EDS naudojimo taisyklių priedą atsiuntę paštu (per pašto paslaugų teikėjus). Kartu su  minėtu priedu turi būti atsiunčiama ir patvirtinta notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  • EDS naudojimo taisyklių priedą atsiuntę elektroniniu paštu [email protected].  Minėtas priedas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

El. būdu administruoti kitų naudotojų teises mokesčių mokėtojo (fizinio ar juridinio asmens) atžvilgiu gali atstovų administravimo teisę turintis EDS naudotojas. Kas ir kaip gali suteikti administratoriaus teises galite rasti čia.

Kaip juridinio asmens vadovas gali apskaitą tvarkančiam asmeniui suteikti atstovavimo teises EDS

Juridinio asmens vadovas arba jam prilygintas asmuo, prisijungęs prie EDS, skiltyje Nustatymai -> Atstovavimas -> Mane atstovauja, lentelėje  Apskaitą tvarkantis asmuo, gali apskaitą tvarkančiam asmeniui teises suteikti automatiškai ar rankiniu būdu.

Lentelėje Apskaitą tvarkantis asmuo pažymėjus apskaitą tvarkantį asmenį ir pasirinkus būdą Suteikti automatiškai, bus suteiktos visos EDS atstovavimo teisės (tarp jų ir atstovų administravimo teisė). Lentelėje pažymėjus apskaitą tvarkantį asmenį ir pasirinkus būdą Suteikti rankiniu būdu,  asmeniui bus suteiktos tik vadovo parinktos EDS atstovavimo teisės (teises nurodant rankiniu būdu).

Atkreipiame dėmesį, kad duomenys apie apskaitą tvarkantį asmenį atnaujinami pagal Juridinio asmens pranešimo apie jo duomenų pakeitimą Mokesčių mokėtojų registre formą FR0791. Forma FR0791 teikiama per elektroninių paslaugų sritį Mano VMI.

Kaip tapti nepilnamečio vaiko atstovu EDS?

Tėvai ar globėjai, turintys nepilnamečių vaikų arba teisėtų globotinių, gali pasirinkti atstovavimą už nepilnametį. Prisijungę prie EDS nepilnamečių vaikų turintys asmenys, skiltyje Aš atstovauju, turi paspausti mygtuką Atstovauti nepilnametį. Visi nepilnamečiai asmenys persikels į atstovaujamų asmenų sąrašą. Teisės atlikti visus su EDS susijusius veiksmus bus suteiktos automatiškai. Jeigu tėvai (mama, tėvas) ar globėjas turi ne vieną vaiką, teisės atstovauti bus suteiktos visiems vaikams (pasirinkti tik vieno vaiko atstovavimo galimybės nėra).

*Atvykti į  VMI aptarnavimo padalinius galite tik iš anksto užsiregistravę internetu.