Kaip skaičiuojama 45 000 eurų riba dėl prievolės tapti PVM mokėtoju?

45 000 eurų riba turi būti vertinama einamuoju metu (t. y. einamajam mėnesiui) atsižvelgiant į per paskutinių 12 mėnesių laikotarpį gautą (numatomą gauti) atlygį už šalies teritorijoje patiektas PVM apmokestinamas prekes (suteiktas PVM apmokestinamas paslaugas).

Skaičiuojant 45 000 eurų ribą neatsižvelgiama (t. y. pajamos nesumuojamos vertinant ribą) į:

  • Atlygį iš PVM neapmokestinamos veiklos;
  • Atlygį už ilgalaikio turto, naudoto apmokestinamojo asmens ekonominėje veikloje, tiekimą;
  • Gautus avansus;
  • Atlygį už nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų tiekimą ir finansinių paslaugų teikimą, kai šie sandoriai yra atsitiktinio pobūdžio ir apmokestinamasis asmuo įprastai nesiverčia tokio pobūdžio veikla.

Atkreiptinas dėmesys, kad PVM prievolė atsiranda iš karto (t. y. prievolė įsiregistruoti PVM mokėtoju, deklaruoti ir mokėti PVM atsiranda nuo einamojo mėnesio), kai šalies teritorijoje įvykdomas PVM apmokestinamos veiklos sandoris dėl kurio gautas (ar gautinas) atlygis viršija nustatytą bendrą paskutinių 12 mėnesių gauto (gautino) atlygio 45 000 eurų ribą.

 

Ribos skaičiavimo pavyzdžiai

1 Pavyzdys:

2023 m. gegužės mėnesį įkurta MB „Ribos skaičiavimas“, kuri vykdo didmeninę prekių prekybą Lietuvoje. Įmonės pardavimai sudaro:

1.

2023 m. gegužė

Prekių tiekimas už 10 000 Eur. Tiekimas įformintas 2023-05-15 dieną išrašyta sąskaita faktūra. Klientas atsiskaitė.

2.

2023 m. birželis

Prekių tiekimas už 15 000 Eur. Tiekimas įformintas 2023-06-07 dieną išrašyta sąskaita faktūra. Klientas atsiskaitė.

3.

2023 m. liepa

Prekių tiekimas už 15 000 Eur. Tiekimas įformintas 2023-07-22 dieną išrašyta sąskaita faktūra. Klientas atsiskaitė.

4.

2023 m. rugpjūtis

Prekių tiekimas už 20 000 Eur. Tiekimas įformintas 2023-08-09 dieną išrašyta sąskaita faktūra. Klientas atsiskaitys rugsėjo mėnesį.

 

Pagal pateiktą įmonės prekių tiekimo sandorių informaciją, bendra per paskutinių 12 mėnesių laikotarpį įmonės vykdomų PVM apmokestinamų prekių tiekimo sandorių šalies teritorijoje vertė sudaro 60 000 Eur. Kadangi įmonė viršija PVMĮ 71 straipsnyje nustatytą 45 000 eurų ribą, tai įmonei dėl 2023 m. rugpjūčio mėnesį įvykdyto prekių tiekimo sandorio atsiranda prievolė įsiregistruoti PVM mokėtoju, neatsižvelgiant į tai, kad klientas dar nėra atsiskaitęs už patiektas prekes.

Sandorio, su kuriuo buvo viršyta riba, sumą (t. y. 20 000 Eur) įmonė turi deklaruoti iki kito kalendorinio mėnesio (t. y. iki 2023 m. rugsėjo) 25 dienos, pateikiant PVM mokėtoju neįregistruoto asmens PVM mokesčio apyskaitą (forma FR0608)[1] už 2023 m. rugpjūčio mėnesio laikotarpį. Teikiamoje FR0608 formoje PVM mokestis apskaičiuojamas iš visos sandorio vertės (išskaičiavimas atliekamas taikant PVMĮ 92 straipsnyje nurodytą formulę[2]). Mokėtina PVM suma sumokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą 1001 įmokos kodu iki kito mėnesio (t. y. iki 2023 m. rugsėjo) 25 dienos.

2 pavyzdys:

Fizinis asmuo teikia statybos darbų paslaugas Lietuvos teritorijoje. Asmens pajamos per veiklos vykdymo laikotarpį iki šios dienos (pvz. iki 2023 m. rugsėjo) sudaro:

1.

2022 m. spalis

Suteiktos statybos darbų paslaugos už 5 000 Eur. Paslaugų teikimas įformintas 2022-10-21 dieną išrašyta sąskaita faktūra. Klientas atsiskaitė.

2.

2022 m. lapkritis

Suteiktos statybos darbų paslaugos už 3 000 Eur. Paslaugų teikimas įformintas 2022-11-16 dieną išrašyta sąskaita faktūra. Klientas neatsiskaitė.

3.

2022 m. gruodis

Suteiktos statybos darbų paslaugos už 3 000 Eur. Paslaugų teikimas įformintas 2022-12-20 dieną išrašyta sąskaita faktūra. Klientas atsiskaitė.

4.

2023 m. sausis

Suteiktos statybos darbų paslaugos už 2 000 Eur. Paslaugų teikimas įformintas 2023-01-23 dieną išrašyta sąskaita faktūra. Klientas atsiskaitė.

5.

2023 m. vasaris

Suteiktos statybos darbų paslaugos už 3 000 Eur. Paslaugų teikimas įformintas 2023-02-18 dieną išrašyta sąskaita faktūra. Klientas atsiskaitė.

6.

2023 m. kovas

Suteiktos statybos darbų paslaugos už 5 000 Eur. Paslaugų teikimas įformintas 2023-03-27 dieną išrašyta sąskaita faktūra. Klientas atsiskaitė.

7.

2023 m. balandis

Suteiktos statybos darbų paslaugos už 2 000 Eur. Paslaugų teikimas įformintas 2023-04-19 dieną išrašyta sąskaita faktūra. Klientas atsiskaitė.

8.

2023 m. gegužė

Suteiktos statybos darbų paslaugos už 2 000 Eur. Paslaugų teikimas įformintas 2023-05-11 dieną išrašyta sąskaita faktūra. Klientas atsiskaitė.

9.

2023 m. birželis

Suteiktos statybos darbų paslaugos už 4 000 Eur. Paslaugų teikimas įformintas 2023-06-13 dieną išrašyta sąskaita faktūra. Klientas atsiskaitė.

10.

2023 m. liepa

Suteiktos statybos darbų paslaugos už 5 000 Eur. Paslaugų teikimas įformintas 2023-07-26 dieną išrašyta sąskaita faktūra. Klientas atsiskaitė.

11.

2023 m. rugpjūtis

Suteiktos statybos darbų paslaugos už 6 000 Eur. Paslaugų teikimas įformintas 2023-08-17 dieną išrašyta sąskaita faktūra. Klientas neatsiskaitė.

12.

2023 m. rugsėjis

Suteiktos statybos darbų paslaugos už 4 000 Eur. Paslaugų teikimas įformintas 2023-09-10 dieną išrašyta sąskaita faktūra. Klientas atsiskaitė.

Bendra asmens PVM apmokestinamos veiklos šalies teritorijoje suteiktų paslaugų vertė per paskutinių 12 mėnesių laikotarpį (t. y. laikotarpiu nuo 2022 m. spalio iki 2023m. rugsėjo mėnesio imtinai) sudaro 44 000 Eur.

Kadangi asmens gautas (gautinas) atlygis per paskutinius 12 mėnesių neviršija PVMĮ 71 straipsnyje nustatytos 45 000 Eur ribos, asmeniui nėra prievolės registruotis PVM mokėtoju bei deklaruoti ir mokėti PVM.

 

Tarkime, kad asmuo tęsdamas statybos darbų paslaugų teikimo veiklą sekantį mėnesį (t. y. 2023 m. spalis) suteikia:

13.

2023 m. spalis

Suteiktos statybos darbų paslaugos už 7 000 Eur. Paslaugų teikimas įformintas 2023-10-18 dieną išrašyta sąskaita faktūra. Klientas atsiskaitys kitą mėnesį.

Asmuo vertindamas ar dėl 2023 m. spalio mėnesio laikotarpiu gauto atlygio (t. y. dėl 7 000 Eur vertės statybos darbų paslaugų suteikimo) jam atsiranda PVM mokesčio prievolė, turi atsižvelgti į gautą (gautiną) atlygį per paskutinių 12 mėnesių laikotarpį.

Vertinant, ar 2023 m. spalio mėnesį atsiranda prievolė mokėti PVM, paskutinių 12 mėnesių laikotarpis apims laikotarpį nuo 2022 m. lapkričio mėn. iki 2023 spalio mėn., todėl atlygis, kuris buvo gautas už 2022 m. spalio mėnesį atliktus statybos darbus nėra vertinamas.

Bendra gauto (gautino) atlygio suma 2023 m. spalio mėnesio laikotarpiui sudaro 46 000 Eur, taigi atsižvelgiant į PVMĮ 71 straipsnyje nurodytą 45 000 Eur ribą, asmeniui 2023 m. spalio mėnesi atsiranda prievolė įsiregistruoti PVM mokėtoju.

Gautinas 7 000 Eur atlygis už per 2023 m. spalio mėnesio laikotarpį suteiktas statybos darbų paslaugas turi būti deklaruojamas spalio mėnesio laikotarpiui teikiamoje FR0608 formoje iki kito mėnesio 25 dienos. Iš visos sandorio vertės išskaičiuotina mokėtina PVM suma sumokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą 1001 įmokos kodu iki kito mėnesio (t. y. iki 2023 m. lapkričio) 25 dienos.

 

45 000 eurų ribos skaičiavimui galite pasinaudoti VMI svetainėje esančia PVM skaičiuokle.

Plačiau apie PVM prievoles skaitykite čia.


[1] Forma FR0608, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VA-29. Teikiama elektroninėje deklaravimo sistemoje EDS.

[2] Mokėtina PVM suma = atlygis * T/(100% + T),

čia: T – prekėms ir (arba) paslaugoms PVMĮ nustatytas PVM tarifas (procentais); * - daugybos ženklas.