Kas yra EDS ir kaip prie jos prisijungti / atstovauti kitą asmenį?

VMI elektroninio deklaravimo sistema EDS suteikia mokesčių mokėtojams galimybę elektroniniu būdu pateikti mokesčių deklaracijas  ir kitas formas, atlikti su mokesčių deklaravimu susijusias procedūras.

Prisijungti prie EDS galite adresu deklaravimas.vmi.lt arba VMI svetainėje  www.vmi.lt pasirinkite skiltį EDS. 

Norėdami tapti EDS naudotoju, turite su mokesčių administratoriumi sudaryti dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutartį. Dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutartis su mokesčių mokėtoju (fiziniu arba juridiniu asmeniu) gali būti sudaroma: 

  1. elektroniniu būdu

  • su mokesčiu mokėtoju - fiziniu asmeniu:

  1. fiziniam asmeniui prisijungus per išorines sistemas (el. bankininkystė, VĮ Registrų centras, Elektroniniai valdžios vartai), su el. parašu ar VMI suteiktomis VMI prisijungimo priemonėmis;

  2. susipažinus su sutartimi ir patvirtinus savo sutikimą laikytis sutarties sąlygų.

  • su mokesčių mokėtoju - juridiniu asmeniu:

  1. juridinio asmens vadovui ar jam prilygintam asmeniui prisijungus per išorines sistemas (el. bankininkystė, VĮ Registrų centras, Elektroniniai valdžios vartai), su el. parašu ar VMI suteiktomis prisijungimo priemonėmis;

  2. juridinio asmens vadovui arba jam prilygintam asmeniui prisijungus ir patvirtinus automatiškai sugeneruotą sutartį.

  1. raštu, mokesčių mokėtojui atvykus į VMI aptarnavimo skyrių.

Daugiau informacijos, kaip sudaryti sutartį elektroniniu būdu ar raštu, galite rasti čia.

Deklaracijas ir kitas formas, kurios teikiamos per EDS, galite teikti patys arba Jūsų įgaliotas atstovas. Norėdami įgalioti kitą asmenį, turite jam suteikti atstovavimo teises teikti dokumentus elektroniniu būdu. Prisijungę prie EDS pasirinkite Nustatymai -> Atstovavimas-> Mane atstovaujantys asmenys -> Administruoti įgaliotų asmenų teises arba, atvykę į VMI aptarnavimo skyrių*,  pateikite sutarties priedą, kuriame privaloma nurodyti atstovo duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą).

Informaciją, kaip užsienio valstybės pilietis gali tapti  VMI elektroninių sistemų naudotoju / gauti prisijungimo priemones / atstovauti kitą asmenį, rasite čia.

Deklaracijų ir kitų formų, teikiamų per EDS, sąrašą galite rasti čia.