Kokia tvarka įmonė deklaruoja pelno mokestį?

Pelno mokesčio mokestinis laikotarpis yra mokestiniai metai, o metinė pelno mokesčio deklaracija teikiama ir mokestis sumokamas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio penkioliktos dienos (jeigu mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais, iki birželio 15 dienos). Uždaroji akcinė bendrovė, mažoji bendrija turi teikti metinės pelno mokesčio deklaracijos formą PLN204, individuali įmonė, tikroji ūkinė ir komanditinė ūkinė bendriją – formą PLN204A, pelno nesiekianti organizacija – formą PLN204N. Detalesnę informaciją rasite čia.
Jeigu praėjusio mokestinio laikotarpio apmokestinamosios pajamos viršija 300 000 eurų, įmonei yra prievolė mokėti avansinį pelno mokestį. Kiekvienų metų pradžioje įmonė pasirenka avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdą – pagal praėjusių metų rezultatus arba pagal numatomą mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sumą. Avansinio pelno mokesčio deklaracijos formos FR0430 pateikimo terminas priklauso nuo pasirinkto avansinio pelno mokesčio skaičiavimo būdo.
Detalesnę informaciją, kada nereikia mokėti avansinio pelno mokesčio, rasite čia.