Kokia veikla galima verstis?

Galima verstis bet kokia įstatymų nedraudžiama veikla, išskyrus veiklą, kurią galima vykdyti tik sudarius darbo sutartį ar įsteigus įmonę. Prieš pradėdamas vykdyti tam tikros rūšies veiklą, turėtumėte pats savarankiškai pasidomėti, ar norint užsiimti veikla Lietuvos Respublikos įstatymai ar kiti teisės aktai (ne mokestiniai) nereikalauja įsteigti įmonės bei pasirūpinti visais veiklos vykdymui reikalingais leidimais ir licencijomis (jeigu jie reikalingi).

Informaciją apie būtinus leidimus ar Jūsų veiklai keliamus reikalavimus galite rasti VšĮ „Inovacijų agentūra“ interneto svetainėje.