Kokie veiklos su verslo liudijimu rūšių pakeitimai nuo 2020-07-01?

Nuo 2020-07-01 naikinamos šios veiklos rūšys:

  • Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas;

  • Elektros sistemų įrengimas pastatuose bei elektros įtaisų įrengimas ir remontas;

  • Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas.

Tikslinamos šios veiklos rūšys:

  • Su statybos darbais susijusios veiklos. Veiklos rūšis „Specialieji statybos darbai (statybvietės paruošimas, stogų dengimas, pamatų klojimas, mūrijimo, betonavimo, hidroizoliaciniai darbai, pastolių ir darbo platformų statymas ir ardymas, dūmtraukių įrengimas)“ nesuteiks teisės vykdyti pastatų ir kitų statinių apdailos ir remonto darbų; veiklos rūšis „Statybos baigimo apdailos ir valymo darbai“ bus pakeista į „Pastatų valymo po statybų darbų veikla“; 

  • Gyvenamosios paskirties patalpų nuomos veikla. Nuo 2020-07-01 privaloma įsigyti atskirus verslo liudijimus kiekvienam nuomojamam gyvenamosios paskirties objektui;

  • Vaikų priežiūros ir auklių veiklos. Iš veiklos rūšies „Namų ūkio veikla (šeimininkavimas pobūviuose, būtų tvarkymas, baldų ir kilimų valymas, vaikų priežiūra, daržų priežiūra, apželdinimas, malkų skaldymas, šiukšlių surinkimas) “ išbraukiama vaikų priežiūros veikla. Iš veiklos rūšies „Ateinančių auklių, neįgalių, kitų asmenų priežiūros veikla išbraukiama ateinančių auklių veikla, paliekant neįgaliųjų, įskaitant nepilnamečius neįgalius asmenis, priežiūros veiklą, o kitų asmenų priežiūros veikla negali būti vykdoma, teikiant paslaugas nepilnamečiams asmenims.

Verslo liudijimus naikinamoms / tikslinamoms veikloms galėjote įsigyti ne ilgesniam laikotarpiui nei iki 2020-06-30. Po 2020-07-01 patikslintas veiklas galite vykdyti įsigiję naujus verslo liudijimus, o panaikintas veiklas galite vykdyti tik įregistravę individualią veiklą pagal pažymą.

Išsamesnę informaciją rasite čia.