Kokios išlaidos atimamos iš įmonės pajamų, t. y. laikomos leidžiamais atskaitymais?

Leidžiami atskaitymai yra visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai įmonės sąnaudos, būtinos įmonės pajamoms uždirbti ar ekonominei naudai gauti (pvz., žaliavų ir medžiagų, patalpų nuomos, degalų išlaidos, parduotų prekių įsigijimo kaina ir kt.). Visos patirtos išlaidos turi būti pagrįstos nustatytus rekvizitus turinčiais dokumentais. Leidžiamiems atskaitymams taip pat priskiriamos visos išlaidos darbuotojų naudai, jei ši darbuotojų gauta nauda yra gyventojų pajamų mokesčio objektas. Be to, individualios įmonės, tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bei mažosios bendrijos leidžiamiems atskaitymams taip pat priskiria sumas, nuo kurių pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymą skaičiuojamos ir mokamos individualios įmonės savininko, mažosios bendrijos nario, tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos tikrojo nario valstybinio socialinio draudimo įmokos.