Kokios išlaidos negali būti atimamos iš pajamų, t. y. priskiriamos neleidžiamiems atskaitymams?

Apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, iš pajamų negali būti atimamos, t. y. turi būti priskiriamos neleidžiamiems atskaitymams išlaidos, kurios nesusijusios su pajamų uždirbimu ar ekonominės naudos gavimu ir nėra įprastinės įmonės vykdomai veiklai; į biudžetą mokamas pridėtinės vertės mokestis; netesybos, baudos, delspinigiai ir kitos sankcijos; padarytos žalos atlyginimas; neapmokestinamoms pajamoms tenkančios išlaidos. Detalesnę informaciją rasite čia.