Kokios išlaidos priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams?

Dalis išlaidų priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams, t. y. numatyti tam tikri apribojimai jas atimant iš uždirbtų / gautų pajamų. Ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskiriamos šios sąnaudos: ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos; ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo; remonto ir rekonstravimo; komandiruočių; reklamos ir reprezentacijos; natūralios netekties nuostoliai; mokesčiai; beviltiškos skolos; išlaidos darbuotojų ir jų šeimos narių naudai; specialieji kredito įstaigų ir draudimo įmonių atidėjimai; parama; narių mokesčiai, įnašai ir įmokos; mokestinio laikotarpio nuostoliai; palūkanos. Detalesnę informaciją rasite čia.