Kontroliniai klausimynai

Įgyvendinant Vyriausybės strateginiuose dokumentuose įtvirtintus prioritetus, tobulinant ūkio subjektų veiklos priežiūrą, diegiant pažangias ūkio subjektų veiklos priežiūros priemones, Valstybinė mokesčių inspekcija yra viena iš institucijų, parengusi ir praktikoje pradėjusi taikyti verslui „draugiškus" baigtinius tikrinamų aspektų kontrolinius klausimynus, kurie skirti tiek tikrintojui, tiek ir tikrinamajam. Verslininkas pagal kontrolinį klausimyną gali tinkamai pasirengti patikrinimui.

Kontroliniai klausimynai – tai verslo priežiūrą atliekančių institucijų dokumentai, pagal kuriuos atliekami ūkio subjektų patikrinimai. Klausimynai, sudaryti iš kontrolinių klausimų, atspindinčių svarbiausius teisės aktų reikalavimus ūkio subjektams, yra tam tikra pagalba verslui, suteikianti daugiau aiškumo ir apibrėžtumo ūkio subjektams, o taip pat tai yra papildoma priemonė, užtikrinanti vienodų standartų ūkio subjektams taikymą, bei pirminė rizikingų mokesčių mokėtojų kontrolės priemonė.

Kontrolinių klausimynų taikymas naudingas tiek verslui, tiek ir Valstybinei mokesčių inspekcijai. Verslo atstovai klausimynų pagalba gali sužinoti ką konkrečiai ir kaip tikrins inspektorius. Klausimynų pagalba siekiama suteikti daugiau aiškumo, skaidrumo ir efektyvumo ūkio subjektų tikrinimo procesui.

Klausimynuose yra išskirti ir įtvirtinti pagrindiniai teisės aktų reikalavimai, o tai suteikia daugiau aiškumo ir apibrėžtumo ūkio subjektams. Valstybinė mokesčių inspekcija, atsižvelgdama į ūkio subjektų, darbuotojų pateiktas pastabas, teisės aktų pakeitimus įgyvendina kontrolinių klausimynų peržiūrą.

Pažymėtina, kad pastoviai yra atliekama ūkio subjektų apklausa aiškinantis, ar kontroliniai klausimynai padėjo suvokti teisės aktų reikalavimus ir juos įgyvendinti.

Kontrolinių klausimynų rengimo taisyklės.

Kontroliniai klausimynai

Atsiskaitymų grynaisiais pinigais operacijų tikrinimo kontrolinis klausimynas 

Taksi veiklą vykdančių asmenų kontrolinis klausimynas

Individualią prekybos veiklą turgavietėse vykdančių gyventojų kontrolinis klausimynas

Neautomatines degalines eksploatuojančių asmenų kontrolinis klausimynas

Ūkininkų ir kitų individualią žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų pajamų apmokestinimo kontrolinis klausimynas

Mažmeninę prekybą alkoholiniais gėrimais ir / ar tabako gaminiais vykdančių asmenų kontrolinis klausimynas

Elektroninių kasos aparatų kontrolinis klausimynas

Anketa „Ar skelbiami klausimynai, skirti naudoti VMI atliekamų patikrinimų metu, padeda Jums planuoti ir vykdyti ekonominę veiklą"