Korupcijos rizikos analizė

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi korupcijos rizikos analizė suprantama kaip  valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos analizė antikorupciniu požiūriu Vyriausybės nustatyta tvarka ir motyvuotos išvados dėl korupcijos mažinimo, kovos su korupcija programos parengimo ir pasiūlymų dėl programos turinio pateikimas, taip pat kitų korupcijos prevencijos priemonių rekomendavimas už jų įgyvendinimą atsakingoms valstybės ar savivaldybių įstaigoms.

Korupcijos rizikos analizę teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT).

Su 2015 m. rugsėjo 7 d. STT išvada Nr. 4-01-6355 (toliau – Išvada) galite susipažinti čia:

Su 2019 m. birželio 7 d. STT išvada Nr. 4-01-5276 galite susipažinti čia.