Kur pasitikrinti informaciją apie man paskirtas administracines baudas?

VMI turimą informaciją apie Jums paskirtų administracinių baudų prievoles galite pasitikrinti prisijungę prie Mano VMI sistemos. Pradžios lange matysite skiltį Mokesčiai ir baudos, kur rasite aktualią informaciją apie administracinių baudų prievoles: paskirtas ir nesumokėtas baudas, nusižengimo padarymo datą, baudų sumas, sumokėjimo terminus, neapmokėtas sumas ir kt. Detalią konkrečios baudos prievolės informaciją galite peržiūrėti paspaudę ant norimos peržiūrėti baudos prievolės eilutės.

Istorinę informaciją apie paskirtų administracinių baudų prievoles, kuri yra ne ankstesnė nei 2015-07-01, galite peržiūrėti Mano VMI sistemoje užsisakę administracinių baudų ataskaitą skiltyje Ataskaitos.

Taip pat, Mano VMI sistemos pradžios lange, pasirinkus skiltį Dokumentai galite peržiūrėti Jums siųstus pranešimus apie paskirtas baudas už administracinius nusižengimus, kurie siunčiami kiekvieną kartą, kai VMI gauna informaciją apie paskirtas baudas. Pranešime yra nurodoma: kokia institucija paskyrė administracinę baudą, nusižengimo identifikacinis kodas (ROIK), nusižengimo data, baudos suma, sumokėjimo terminas, duomenys mokėjimui atlikti.

Informacija apie paskirtas baudas pateikiama pagal Administracinių nusižengimų registre suvestus duomenis, kur atitinkamos institucijos pareigūnai, paskyrę baudas, registruoja pažeidimus.

Pagrindinę informaciją, susijusią su pažeidimo, už kurį skirta bauda, aplinkybėmis (už kokį pažeidimą paskirta bauda, kurioje vietoje padarytas pažeidimas, kokia institucija paskyrė baudą ir kt.), galite patikrinti prisijungę prie Informatikos ir ryšių departamento paslaugų portalo, adresu epaslaugos.ird.lt/, skiltyje Administraciniai nusižengimai −> Administracinėn atsakomybėn traukiamiems asmenims.

Detalią informaciją apie Jums paskirtą administracinę baudą, t. y. su pažeidimu susijusias aplinkybes, faktus, įrodymus, galite gauti prisijungę prie Policijos elektroninių paslaugų portalo, adresu www.epolicija.lt/,  pateikę prašymą skiltyje El. paslaugos −> Administracinių nusižengimų bylos išrašo išdavimas.

Taip pat, norėdami susipažinti su pažeidimo, už kurį skirta bauda, aplinkybėmis galite tiesiogiai kreiptis į instituciją, paskyrusią baudą.