Kur pasitikrinti informaciją apie man paskirtas administracines baudas?

VMI turimą informaciją apie Jums paskirtų administracinių baudų prievoles galite pasitikrinti prisijungę prie Mano VMI sistemos. Pradžios lango skiltyje Mokesčiai ir baudos rasite aktualią informaciją apie paskirtas administracines baudas ir nesumokėtas sumas, nusižengimų padarymo datas, baudų sumas, sumokėjimo terminus bei nusižengimų identifikacinius kodus (ROIK). Detalią konkrečios baudos prievolės informaciją galite peržiūrėti paspaudę ant norimos peržiūrėti baudos prievolės eilutės.

Informaciją apie  administracinių baudų prievoles, paskirtas nuo 2015 m. liepos 1 d., galite peržiūrėti Mano VMI sistemoje užsisakę administracinių baudų ataskaitą skiltyje Ataskaitos.

Taip pat, Mano VMI sistemos pradžios lange, pasirinkus skiltį Dokumentai galite peržiūrėti Jums siųstus pranešimus apie paskirtas baudas už administracinius nusižengimus, kai VMI gauna informaciją apie paskirtas baudas. Pranešime yra nurodoma: kokia institucija paskyrė administracinę baudą, nusižengimo identifikacinis kodas (ROIK), nusižengimo data, baudos suma, sumokėjimo terminas, duomenys mokėjimui atlikti.

Informacija apie paskirtas baudas pateikiama pagal Administracinių nusižengimų registro  duomenis, kur atitinkamos institucijos pareigūnai, paskyrę baudas, registruoja pažeidimus.

Informaciją, susijusią su pažeidimo, už kurį skirta bauda, aplinkybėmis (už kokį pažeidimą paskirta bauda, kurioje vietoje padarytas pažeidimas, kokia institucija paskyrė baudą ir kt.), galite patikrinti prisijungę prie Informatikos ir ryšių departamento paslaugų portalo, adresu epaslaugos.ird.lt/, skiltyje Administraciniai nusižengimai −> Administracinėn atsakomybėn traukiamiems asmenims, arba tiesiogiai kreiptis į instituciją, paskyrusią baudą už AN.