Kuriais atvejais privalau deklaruoti 2023 metais gautas pajamas?

Pagrindiniai atvejai, kuriais nuolatiniai Lietuvos gyventojai privalo pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją (GPM311 forma) yra šie:

  • dėl metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio perskaičiavimo (MNPD);
  • kalendoriniais metais gavus tam tikros rūšies pajamų, kurios pagal pajamų mokesčio sumokėjimo tvarką priskiriamos B klasės pajamoms (pvz., gavus nuomos pajamų iš kitų gyventojų, palūkanų, pajamų už parduotą 3 metus nuosavybėje neišlaikytą automobilį,  su darbo santykiais susijusių pajamų iš užsienio ir pan.);
  • dėl įregistruotos individualios veiklos pagal pažymą ar turėto verslo liudijimo (net ir tuo atveju, jei pajamų negavote);
  • jeigu yra prievolė deklaruoti turtą (pvz., valstybės tarnautojams, politikams ir pan.);
  • norint pasinaudoti nustatytomis lengvatomis (pvz., už studijas, gyvybės draudimą, įmokas į pensijų fondus);
  • dėl gyventojų pajamų mokesčio perskaičiavimo, taikant progresinį gyventojų pajamų mokesčio tarifą (20 proc., 32 proc.).

Informaciją, kas privalo deklaruoti 2023 metais gautas pajamas rasite čia.