Laiduotojų ir garantų registravimo žurnalas

Laiduotojų ir garantų registravimo žurnalas

VMI informuoja, kad vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. VA-83 „Dėl registravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos laiduotoju ir/ar garantu" patvirtintomis Registravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos laiduotoju ir/ar garantu taisyklėmis, Panevėžio kredito unija (kodas 112040352, buveinės adresas – Bažnyčios g.2A, Ramygala, Panevėžio r.) Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. 135-1 Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įregistruotas kaip laiduotojas ir garantas.