Leidimų steigti PVM lengvatų sandėlį išdavimas / panaikinimas

Paslaugos pavadinimas - Sprendimai steigti PVM lengvatų sandėlį

Paslaugos gavėjai - PVM mokėtojai.

Paslaugos apibūdinimas: 

PVM mokėtojai, norintys gauti Sprendimą leisti prekiauti tarptautiniame jūrų uoste esančiose specialiose prekybos vietose iš Europos Sąjungos teritorijos išvykstantiems keleiviams ar tarptautiniame oro uoste esančiose specialiose prekybos vietose iš Europos Sąjungos teritorijos išvykstantiems keleiviams, reiso metu jūrų laivo (laivų) keleiviams, išvykstantiems iš Europos Sąjungos teritorijos ar reiso metu orlaivio (orlaivių) keleiviams, išvykstantiems iš Europos Sąjungos teritorijos su prašymu turi kreiptis į mokesčių administratorių.

Sprendimo galiojimo laikas neterminuotas.

Sprendimas, kuriuo leidžiama steigti PVM lengvatų sandėlį panaikinamas, jeigu

  • PVM mokėtojas pateikia prašymą panaikinti Sprendimą;
  • gaunama informacija apie PVM mokėtojui suteiktą likviduojamo asmens statusą ar reorganizavimą, kai PVM mokėtojas baigia veiklą kaip savarankiškas ūkio subjektas, kai pradėta bankroto procedūra.
  • apmokestinamasis asmuo išregistruotas iš PVM mokėtojų arba priimtas sprendimas dėl išregistravimo iš PVM mokėtojų;
  • įgaliotos tirti nusikalstamas veikas institucijos VMI prie FM pateikia duomenis apie pradėtą tyrimą dėl nusikalstamos veikos, jeigu tai yra susiję ar gali būti susiję su netinkamu PVM prievolių vykdymu;
  • PVM lengvatų sandėlyje 6 mėnesius iš eilės nevykdoma veikla, nurodyta Sprendime, kuriuo leista steigti PVM lengvatų sandėlį;
  • nepateikti Taisyklėse nurodyti dokumentai / duomenys;
  • panaikinus teisės aktų nuostatas, leidžiančias steigti tam tikros rūšies PVM lengvatų sandėlį.

Paslaugos suteikimo trukmė: 

Pateikti dokumentai išnagrinėjami ir Sprendimas leisti arba neleisti steigti PVM lengvatų sandėlio priimamas per 10 dienų nuo prašymo gavimo dienos. Jeigu prašyme pateikti ne visi Taisyklėse nurodyti duomenys ir mokesčių administratorius iš prašymą pateikusio asmens paprašė papildomų dokumentų (ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos) – per 2 darbo dienas (skaičiuojant nuo kitos darbo dienos) nuo papildyto prašymo gavimo dienos.

Apie priimtą Sprendimą kuriuo yra leidžiama arba neleidžiama steigti PVM lengvatų sandėlį, mokesčių administratorius įmonę turi informuoti ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Sprendimas siunčiamas paštu.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti: 

  • laisvos formos prašymas, kuriame būtina nurodyti PVM mokėtojo pavadinimą arba vardą, pavardę; PVM mokėtojo kodą; patalpos ir / arba teritorijos, kurioje norima steigti PVM lengvatų sandėlį, adresą; pagrindus, kuriais remiantis yra valdomos patalpos (pvz., nuosavybės, nuomos, panaudos teisėmis ar kitomis); įsteigtame PVM lengvatų sandėlyje ketinamų laikyti prekių paskirtį.
  • dokumentai, kurių pareikalaus mokesčių administratorius (laidavimo arba garantijos dokumentai, mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentai)..

Paslaugos teikimo būdai: Tiesiogiai VMI prie FM, paštu, išsiunčiant VMI prie FM, elektroniniu būdu, prisijungus prie Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e.VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI.

Paslaugos teikėjas - VMI prie FM

Paslaugos vadovas - Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą.

Teisės aktai: