DĖL ŽEMĖS MOKESČIO NUO 2018 METŲ

(32.42-31-1E)RM-8048
2018-03-10

Registracijos numeris (32.42-31-1E)RM-8048

Ši informacija skelbiama:
Žemės mokesčio klausimais

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad 2018 m. žemės mokestis bus skaičiuojamas pagal naujas nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojusias masinio vertinimo būdu nustatytas vidutines rinkos vertes (mokestines vertes). Nuo 2018 m. žemės sklypų vidutinės rinkos vertės, naudojamos mokestinėms žemės vertėms apskaičiuoti, patvirtintos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017-12-15 įsakymu Nr. 1P-692-(1.3 E.) "Dėl masinio žemės vertinimo dokumentų tvirtinimo", kurios galios 5 metus (2018-2022 metais).

Nuo 2018-01-01 galiojančios žemės vidutinės rinkos vertės (mokestinės žemės vertės) pagal kurias 2018 – 2022 m. laikotarpiu bus skaičiuojamas žemės mokestis yra skelbiamos Valstybės įmonės Registrų centro (toliau — Registrų centras) svetainėje http://www.registrucentras.lt/ntr/. Žemės mokesčio mokėtojai konkrečias savo sklypų mokestines vertes, gali sužinoti Registrų centro svetainėje http://www.registrucentras.lt/masvert/paieska_un.jsp, suvedę žemės sklypo unikalų numerį.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal Žemės mokesčio įstatymo nuostatas mokesčio mokėtojų skundai dėl nustatytos žemės vidutinės rinkos vertės (t. y. dėl žemės sklypo kadastre nurodytų netikslių duomenų, turinčių įtakos vidutinei rinkos vertei) Registrų centrui pateikiami 1 kartą nuo jų nustatymo pradžios. 2018 metų mokestiniu laikotarpiu skundai Registrų centrui gali būti pateikiami per 3 mėnesius nuo šio mokestinio laikotarpio pradžios, t. y. nuo 2018-01-01 iki 2018-03-31. Kitą kartą tokie skundai galės būti pateikiami atlikus naują masinį žemės vertinimą žemės mokestinėms vertėms apskaičiuoti, t. y. po penkerių metų.

Mokesčio mokėtojų prašymai žemės mokestine verte laikyti žemės vertę, nustatytą atlikus individualų vertinimą, 2018 metų mokestiniu laikotarpiu Registrų centrui gali būti teikiami per 3 mėnesius nuo šio mokestinio laikotarpio pradžios, t. y. nuo 2018-01-01 iki 2018-03-31.

Pasikeitus žemės sklypo kadastro duomenims, turintiems įtakos vidutinei rinkos vertei, žemės sklypo vidutinė rinkos vertė perskaičiuojama, jeigu žemės sklypo kadastro duomenų pasikeitimai Nekilnojamojo turto kadastre įregistruoti:

1) iki einamojo mokestinio laikotarpio birželio 30 d., žemės sklypo mokestinė vertė perskaičiuojama pagal Nekilnojamojo turto registro ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenis jo įregistravimo momentu, t. y. einamaisiais mokestiniais metais,

2) po einamojo mokestinio laikotarpio birželio 30 d., žemės sklypo mokestinė vertė perskaičiuojama nuo kito mokestinio laikotarpio, einančio po mokestinio laikotarpio, kurio metu Nekilnojamojo turto kadastre įregistruoti atitinkami žemės sklypo kadastro duomenų pasikeitimai.

Pažymėtina ir tai, kad nuo 2018 m. nebetaikoma pereinamojo laikotarpio (2013-2017 m.) nuostata, jog mokesčio suma už žemės ūkio paskirties žemę (išskyrus apleistas žemės ūkio naudmenas ir mėgėjų sodo bei sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemę) visais atvejais neviršija 0,29 euro už vieną arą.

2018 m. savivaldybių tarybų patvirtintus žemės mokesčio tarifus galima sužinoti VMI prie FM svetainėje.

 

Teisės departamento direktorė

 

                                                                                           Rasa Virvilienė