Mokesčių naujienos

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 18 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo

VMI prie FM[1], vadovaudamasi MAĮ[2] 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, VMI prie FM nuostatais[3], ir atsižvelgdama į 2020 m. gegužės 19 d. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIII – 2941, bei siekdama suvienodinti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) taikymo tvarką, pakeitė GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 18 punkto apibendrintą paaiškinimą (toliau – Komentaras).

Komentaro nuostatos suderintos su Lietuvos Respublikos finansų ministerija 2021-03-30 raštu Nr. ((14.41Mr)-5K-2103115)-6K-2102161.

Informuojame, kad minėto straipsnio Komentarą galite rasti VMI prie FM interneto svetainėje adresu: https://www.vmi.lt/evmi/gyventoju-pajamu-mokestis.

PRIDEDAMA. Komentaras ir jo pakeitimo lyginamasis variantas, 5 lapai.

 

 

Teisės departamento vyresnioji patarėja                                                                                                    Alina Gaudutytė

 

[1] Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 

[2] Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo

[3] patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“