Mokesčių naujienos

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 3 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo

VMI prie FM[1], vadovaudamasi MAĮ[2] 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, VMI prie FM nuostatais[3], ir atsižvelgdama į 2020 m. gruodžio 10 d. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr.IX-1007 21 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIV-62, bei siekdama suvienodinti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) taikymo tvarką, parengė GPMĮ 21 straipsnio 1 dalies 3 punkto naujos redakcijos apibendrintą paaiškinimą (komentarą).

Komentaro nuostatos suderintos su Lietuvos Respublikos finansų ministerija 2021-05-07 raštu Nr.((14.41Mr)-5K-2105439)-6K-2103000

Informuojame, kad minėto straipsnio Komentarą galite rasti VMI prie FM interneto svetainėje adresu: https://www.vmi.lt/evmi/gyventoju-pajamu-mokestis.

PRIDEDAMA. GPMĮ 21 str. 1 d. 3 punkto komentaras, 6 lapai.

 

Teisės departamento direktorė                                                                                                                Rasa Virvilienė

 

[1] Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 

[2] Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo

[3] patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“