VMI Naujienos

Po VMI dėmesio į biudžetą papildomai suskaičiuota 72 mln. eurų

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) informuoja, kad iš viso verslui ir savarankiškai dirbantiems gyventojams 2020 ir 2021 m. suteikė 241 mln. eurų subsidijų, o mokestinės paskolos sutartis sudarė su 18 tūkst. klientų – kuriems be palūkanų išdėstė 761 mln. eurų mokesčių. Dauguma klientų, kurie išdėstė per pandemiją atidėtus mokesčius, įmokas pareigingai moka dalimis, o jų nepriemoka kas mėnesį stabiliai mažėja. Ji šiuo metu yra apie 442 mln. eurų.

Kontrolės rezultatai ir prioritetai

Kontroliuodama, ar mokesčių mokėtojai tinkamai vykdo mokestines prievoles, taip pat siekdama mažinti šešėlinę ekonomiką, pastaraisiais metais VMI didesnį dėmesį skyrė statybų, viešojo maitinimo, naudotų automobilių prekybos ir remonto bei odontologijos  sektoriams, taip pat vykdė komercinės veiklos elektroninėje erdvėje priežiūrą.

Siekdama nustatyti automobilių naudojimo vadovų ir darbuotojų asmeniniams poreikiams tenkinti mastą bei įsitinkinti, kad tokiais atvejais yra laikomasi atitinkamų teisės aktų reikalavimų 2021 m. įgyvendino įvairias tikslines  priemones, kurių metu įmonės dėl automobilių naudojimo savarankiškai deklaravo 1,8 mln. eurų mokesčių, o 2,7 mln. eurų  apskaičiuoti, atlikus  kontrolės veiksmus.

Bendrai, pernai administratoriaus dėmesio sulaukę mokesčių mokėtojai papildomai į biudžetą turi sumokėti 72 mln. eurų mokesčių, o apie 95 mokesčių mokėtojų veiksmuose nustatytus nusikalstamų veikų požymius, dėl kurių valstybės biudžetui galėjo būti padaryta 13,8 mln. eurų žala, VMI pranešė teisėsaugos institucijoms. Be to, po VMI nurodytų įvairių prieštaravimų ir neatitikimų, iškeltų klausimų,  mokesčių mokėtojai savarankiškai tikslino deklaruotus duomenis  bei sumokėjo 44,7 mln. eurų papildomų mokesčių.

„Šiais metais, planuodami mokestinių prievolių tinkamo vykdymo priežiūros darbą,  vadovavomės nuostata, jog polinkis į mokesčių vengimą yra konkrečių mokesčių mokėtojų, o ne ekonominių veiklų  būdinga savybė, todėl be dėmesio neliks nei viena sritis“ – sako A. Klerauskas, pažymėdamas, kad dėl jau įvykusių arba laukiamų reguliavimo pokyčių, pvz., praėjusiais metais įsigaliojusios naujos automobilių registravimo tvarkos, kiekvienam automobiliui suteikiant unikalų kodą SDK, nuo balandžio 1 d. atsirandančio Skaidriai dirbančiojo ID ar keičiamų automobilių remonto paslaugų teikimo tvarką nustatančių aprašų,  bus vykdomos naujų reikalavimų užtikrinimo priemonės statybų ir automobilių prekybos bei remonto srityse.

„Dar vienas pokytis, kurio bus siekiama priežiūros veikloje – kad VMI dėmesys būtų nukreiptas į einamąjį mokestinį laikotarpį, t. y. kad kontrolė vyktų maksimaliai „realiu laiku“, ir atitikties teisės aktų reikalavimams, susijusiems su teisingu mokesčių deklaravimu bei sumokėjimu laiku, užtikrinimu. T. y. siekiama nustatyti deklaruotus neatitikimus ir apie juos informuoti klientus nedelsiant, taip sumažinant klientų patiriamas išlaidas“, - sako A. Klerauskas.

Tokiu principu šiuo metu jau veikia i.KON posistemis, kuris remiantis VMI turimais duomenimis, nustato neatitikimus esamuoju laiku, užtikrina greitesnį ir efektyvesnį gaunamų duomenų apdorojimą, tiksliau atliekamą mokestinės rizikos vertinimą. i.KON automatizuotai atrenka mokėtojus pagal įvairius rizikos kriterijus. i.KON rizikos analizės pagrindu, 2021 m. mokesčių mokėtojai papildomai deklaravo 21 mln. eurų.

Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamento plėtra

Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamentas pernai kuravo 552 didžiuosius mokesčių mokėtojus, kurie 2021 m. į VMI sąskaitą sumokėjo 5 mlrd. eurų mokesčių ir įmokų, tai sudarė 41 proc. VMI gautų pajamų. Praplėtus departamentą, padidinta jo kuruojamų mokesčių mokėtojų aibė, įtraukiant mokesčių mokėtojus, sumokančius didžiausią dalį mokesčių arba vykdančius didžiausius pardavimus. T. y. iš  vidutinių mokesčių mokėtojų sąrašo, atrinkti 201 vidutiniai mokesčių mokėtojai, kurie per 2019 m. IV ketv. - 2020 m. I-III ketv. > 2,5 mln. eurų mokesčių arba kurių pardavimai > 30 mln. eurų.

Kokybiška didesnė mokesčių mokėtojų aibės priežiūra, padės užtikrinti didesnę valstybės biudžeto pajamų dalį.

VMI primena, jog apie pastebėtus mokesčių pažeidimus, gyventojai gali VMI gali pranešti pasitikėjimo telefonu 1882. Nuo 2006 m., kai buvo sukurta pasitikėjimo linija, gyventojai padėjo valstybei nustatyti daugiau kaip 42,3 mln. eurų nuslėptų mokesčių.