VMI Naujienos

VMI: turgavietės mokesčio kompensacijas galės gauti dar 1 tūkst. prekiautojų

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) informuoja, kad  turgaus prekiautojai, kurie iki šiol dar nesikreipė dėl negrąžintinos 300 eurų kompensacijos, gali teikti paraiškas per Mano VMI (Dažniausiai gyventojų užsakomos paslaugos > Pateikti paraišką kompensacijai gauti > Pildyti dokumentą portale). Kvietimas teikti paraiškas turgavietės mokesčio kompensacijai gauti atnaujintas Vyriausybei pakeitus teisinį reglamentavimą ir šiai pagalbos priemonei iš valstybės biudžeto papildomai skyrus 300 tūkst. eurų. Dėl to negrąžintiną 300 eurų kompensaciją galės gauti dar 1 tūkst. turgaus prekiautojų. Be to, į kompensaciją gali pretenduoti ir amatininkai, pavyzdžiui, siuvėjai, pynėjai, juvelyrai ir kt., kurie turgavietėje prekiavo savo gamybos prekėmis neįsigiję prekybos liudijimo.

„Turgavietės mokesčio kompensacijos šiemet jau skirtos beveik  6,7 tūkst. gyventojų. Iš viso turgaviečių prekiautojams paskirstyta 2 mln. eurų“, - sako VMI Mokestinių prievolių departamento atstovė Danutė Laurinavičienė.

Nuo COVID-19 pandemijos nukentėjusių turgaus prekiautojų paraiškos negrąžintinai 300 eurų kompensacijai gauti per Mano VMI bus priimamos iki liepos 1 d. arba kol bus paskirstyta šiai pagalbos priemonei skirta 2,3 mln. eurų suma. Prisijungus prie Mano VMI, gyventojams paraiškos pildyti nereikia, ji yra užpildyta VMI turimais duomenimis, todėl ją reikia tik perskaityti ir pateikti. Instrukciją, kaip pateikti paraišką, galima rasti čia.

Kas gali pretenduoti į turgavietės mokesčio kompensaciją?

Kompensaciją gali gauti turgaus prekiautojai, kurie atitinka šiuos kriterijus:

  • Turgavietėje prekiavo ne maisto produktais, įregistravę individualią veiklą pagal pažymą: „Mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėje“, „Tekstilės, drabužių ir avalynės mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse“, „Kitų prekių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse“

arba buvo įsigiję vieną iš verslo liudijimų, kurių sąrašas skelbiamas čia.

  • Nurodytoms veikloms individualią veiklą pagal pažymą buvo įregistravę ar įsigiję verslo liudijimą (bent vienai dienai) nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki gruodžio 16 d.
  • Yra sumokėję arba įsipareigoję sumokėti turgavietės mokestį už 2020 m. gruodžio mėnesį ir/ar 2021 metus ir tą patvirtins teikdami paraišką.
  • Įsipareigoja tęsti nurodytą prekybos ne maisto produktais veiklą ir 2021 metais bei tai patvirtins teikdami paraišką.
  • Pateikė metinę pajamų deklaraciją už 2019 metus (jei tokią pareigą turėjo).
  • Nėra iškelta fizinio asmens bankroto byla.
  • Turi galiojantį asmens dokumentą.
  • Lietuvos finansų įstaigoje turi galiojančią atsiskaitomąją ar mokėjimo kortelės sąskaitą.

Pateikęs paraišką turgaus prekiautojas asmenine žinute per Mano VMI informuojamas apie tai, ar jo paraiška yra tenkinama, ar ne, ir jeigu ne, tai kodėl.

Gautas paraiškas VMI perduoda įvertinti ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai (toliau – LVPA), kad pastaroji nustatytų, ar turgavietės mokesčio kompensacija neviršija didžiausios leistinos pagalbos sumos, nustatytos Europos Komisijos reglamentu[1]. LVPA tinkamų finansuoti turgavietės prekiautojų sąrašą pateikia Ekonomikos ir inovacijų ministerijai. Pastarajai priėmus teigiamą sprendimą dėl kompensacijos skyrimo, prekiautojui skirtą kompensaciją perveda Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras. Pavedimas atliekamas į vėliausiai prekiautojo Lietuvos finansų įstaigoje atidarytą banko sąskaitą.

Konsultacijas turgavietės mokesčio kompensacijos klausimais teikia VMI specialistai trumpuoju telefonu 1882 (arba +370 5 260 5060), taip pat aptarnavimo padalinių telefonu 8 5 2191 777.

 

[1] Bendra suteiktos pagalbos (įskaitant ir kitas priemones) suma neturi viršyti 200 tūkst. eurų per pastaruosius trejus mokestinius metus.

 

 

Išsamesnė informacija žiniasklaidai:

#

Agnė Zelenė

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

tel.: (8 5) 266 8226, 8 687 87 034, el. p.: [email protected]