Registracijos numeris (32.42-31-1) RM-20341

Ši informacija skelbiama:
2014 metai

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad 2013 m. balandžio 17 d. rašte Nr. (32.42-31)-1-RM-2470 apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų darbuotojams buvo rekomenduota pildyti Vokietijos Federacinės Respublikos mokesčių administratorių parengtos pažymos EU/EWR (liet. - pažymos ES/EEE) formos (toliau – pažyma) dalį „Užsienio šalies mokesčių inspekcijos patvirtinimas" bei pateikta VMI prie FM nuomonė, kaip pažyma turėtų būti užpildyta.

Papildomai paaiškiname, kad:

Pažymos dalyje „Pajamos, kurios apmokestinamos valstybėje, kurioje nuolat gyvenama" nuolatiniams Lietuvos gyventojams nėra būtina nurodyti iš užsienio valstybių gautas pajamas, kurios, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 37 straipsnyje nustatyta tvarka naikinant dvigubą apmokestinimą, yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio.

Lietuvos Respublikos mokesčių administratorius pildo ir tvirtina tik pažymos dalį „Užsienio šalies mokesčių inspekcijos patvirtinimas". Pažymos dalį „Pajamos, kurios apmokestinamos valstybėje, kurioje nuolat gyvenama" turi užpildyti pats nuolatinis Lietuvos gyventojas.

Lietuvos Respublikos mokesčių administratorius, prieš tvirtindamas pažymą, turėtų patikrinti, ar pagal turimą informaciją gyventojas tuo mokestiniu laikotarpiu, už kurį prašo patvirtinti pažymą, pagal GPMĮ 4 straipsnio nuostatas laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju (jeigu gyventojas prašo patvirtinti ir savo sutuoktinio rezidavimo statusą, pastarasis taip pat turi būti laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju). Be to, turėtų būti patikrinta, ar pažymoje gyventojo nurodytos pajamų sumos sutampa su pajamų sumomis, deklaruotomis šio gyventojo pateiktoje metinėje pajamų deklaracijoje, trečiųjų asmenų deklaracijose ir kitose turimose duomenų bazėse.

Viršininko pavaduotojas,

atliekantis viršininko funkcijas                  Dainoras Bradauskas