Registracijos numeris (18.2-31-2 E) RM-6753

Ši informacija skelbiama:
2018 metai

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI prie FM), siekdama užtikrinti tinkamą ir vienodą Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau - AĮ) ir jį įgyvendinančių teisės aktų nuostatų taikymą ūkio subjektams, paaiškina dėl galimybės nuomoti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį (toliau - Sandėlis) ar jo teritorijos dalį kitiems ūkio subjektams.

VMI prie FM atkreipia dėmesį, kad AĮ 3 str. 4 d. bei 4 str. 1 d. nuostatos įtvirtina baigtinį Sandėlio teritorijoje leidžiamų veiklų sąrašą, t.y., leidžiama tik laikyti, gaminti, perdirbti, maišyti, taip pat į jas atgabenti ar iš jų išgabenti akcizais apmokestinamas prekes.

Paminėtina, kad AĮ 4 str. 4 d. nuostatos nustato galimybę steigti Sandėlius kitoms, negu AĮ 4 str. 1 d. nurodytoms veikloms, kurioms keliami reikalavimai yra reglamentuojami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821 „Dėl akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo" (toliau - Nutarimas), kuriame nėra minima Sandėlio ar jo teritorijos dalies nuomos galimybė. 

Taip pat Sandėlio savininkui, įsteigusiam Sandėlį, ne tik yra suteikiamos teisės, nurodomos minėtose AĮ ir Nutarimo nuostatose, tačiau atsiranda ir specialiosios pareigos, būdingos tik šių Sandėlių steigėjams, kurių negalima tinkamai užtikrinti bei įgyvendinti sudarius Sandėlio ar jo teritorijos dalies nuomos sutartį su kitu ūkio subjektu.

Taigi, atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Sandėlio savininkas neturi teisės nuomoti Sandėlį ar jo teritorijos dalį kitiems ūkio subjektams.

VMI prie FM, atsižvelgdama į tai, jog paaiškėjo, kad praktikoje pasitaiko ūkio subjektų, nuomojančių Sandėlį ar jo teritorijos dalį, ragina tokius ūkio subjektus nedelsiant kreiptis į VMI prie FM, kad būtų galima rasti sprendimus, kurie pašalintų minėtus neatitikimus.

 

Teisės departamento direktorė

 

   

                                                               Rasa   Virvilienė

Registracijos numeris (18.2-31-2 E) RM-26118

Ši informacija skelbiama:
2018 metai

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pastebi, kad praktikoje dažnai kyla klausimų, susijusių su akcizų apskaičiavimo dokumentų (toliau - DAA) (ne)anuliavimu tais atvejais, kai pagal DAA duomenis degalai iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio (toliau - sandėlis) turi būti nugabenami į vieną degalinę, tačiau praktikoje dalis grąžinama į tą patį sandėlį arba nugabenama į kitą vietą (pvz., kitą degalinę, kitą sandėlį ar pan.).

Toliau šiame rašte pateikiami paaiškinimai, kada DAA turėtų būti:

 1. anuliuojamas ir vietoj jo išrašomas (-i) naujas (-i) DAA;
 2. neanuliuojamas. Degalai gabenami išrašius važtaraštį be naujo DAA.

    1 situacija

    Įmonė A (sandėlio savininkas) išrašė DAA, kuriame nurodyta:

 • degalų pristatymo vieta - įmonės A degalinės X adresas;
 • degalų kiekis - 1 000 litrų.

Degalus nugabenus į įmonės A degalinę X, paaiškėja, kad į jos talpyklas tilps tik 800 litrų degalų. Netelpantis degalų kiekis nugabenamas į įmonės A degalinę Y. Analizuojamu atveju:

 • DAA neanuliuojamas;
 • netelpantis degalų kiekis (200 litrų) iš degalinės X turi būti nugabenamas į degalinę Y išrašius važtaraštį.

     2 situacija

      Įmonė A (sandėlio savininkas) išrašė DAA, kuriame nurodyta:

 • degalų pristatymo vieta ‒ įmonės A degalinės X adresas;
 • degalų kiekis ‒ 1 000 litrų.

Degalus nugabenus į įmonės A degalinę X, paaiškėja, kad į jos talpyklas tilps tik 800 litrų degalų. Netelpantis degalų kiekis grąžinamas į tą patį įmonės A sandėlį. Degalams pageidaujama taikyti AMLAR. Analizuojamu atveju:

 • DAA neanuliuojamas, tačiau įmonė A turi parengti degalų (200 litrų) grąžinimo į sandėlį aktą ir jo duomenis pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos akcizų informacinėje sistemoje (toliau ‒ AIS).

      3 situacija

      Įmonė A (sandėlio savininkas) išrašė DAA, kuriame nurodyta:

 • degalų pristatymo vieta - įmonės A degalinės X adresas;
 • degalų kiekis - 1 000 litrų.

Degalus nugabenus į įmonės A degalinę X, paaiškėja, kad į jos talpyklas tilps tik 800 litrų degalų. Netelpantis degalų kiekis grąžinamas į tą patį įmonės A sandėlį. Degalams pageidaujama netaikyti AMLAR. Analizuojamu atveju:

 • DAA neanuliuojamas;
 • netelpantis degalų kiekis (200 litrų) iš degalinės X turi būti nugabenamas į tą patį įmonės A sandėlį išrašius važtaraštį.

    4 situacija

    Įmonė A (sandėlio savininkas) išrašė DAA, kuriame nurodyta:

 • degalų pristatymo vieta - įmonės A degalinės X adresas;
 • degalų kiekis - 1 000 litrų.

Degalus nugabenus į įmonės A degalinę X, paaiškėja, kad į jos talpyklas tilps tik 800 litrų degalų. Netelpantis degalų kiekis grąžinamas į kitą įmonės A sandėlį. Degalams AMLAR nebus taikomas. Pažymėtina, kad, kai degalai grąžinami ne į tą patį sandėlį (t. y. ne į tą patį įmonės A sandėlį), degalams negali būti pradėtas taikyti AMLAR. Analizuojamu atveju:

 • DAA neanuliuojamas;
 • netelpantis degalų kiekis (200 litrų) iš degalinės X turi būti nugabenamas į kitą įmonės A sandėlį išrašius važtaraštį.

     5 situacija

     Įmonė A (sandėlio savininkas) išrašė DAA, kuriame nurodyta:

 • degalų pristatymo vieta - įmonės A degalinės X adresas;
 • degalų kiekis - 1 000 litrų.

Degalus nugabenus į įmonės A degalinę X, paaiškėja, kad į jos talpyklas tilps tik 800 litrų degalų. Netelpantis degalų kiekis nugabenamas į įmonės B degalinę Z. Analizuojamu atveju:

 • DAA anuliuojamas (įmonės A nustatyta tvarka);
 • išrašomi du nauji DAA: viename DAA nurodoma pristatymo vieta - įmonės A degalinės X adresas ir degalų kiekis ‒ 800 litrų, kitame DAA nurodoma pristatymo vieta - įmonės B degalinės Z adresas ir degalų kiekis - 200 litrų.
 • DAA duomenys, pateikti AIS, anuliuojami (Taisyklių nustatyta tvarka pateikus laisvos formos prašymą anuliuoti DAA duomenis).

     6 situacija

      Įmonė A (sandėlio savininkas) išrašė DAA, kuriame nurodyta:

 • degalų pristatymo vieta - įmonės B degalinės Z adresas;
 • degalų kiekis - 1 000 litrų.

Degalus nugabenus į įmonės B degalinę Z, paaiškėja, kad į jos talpyklas tilps tik 800 litrų degalų. Netelpantis degalų kiekis nugabenamas į įmonės A degalinę X. Analizuojamu atveju:

 • DAA anuliuojamas (įmonės A nustatyta tvarka);
 • išrašomi du nauji DAA: viename DAA nurodoma pristatymo vieta - įmonės B degalinės Z adresas ir degalų kiekis ‒ 800 litrų, kitame DAA nurodoma pristatymo vieta - įmonės A degalinės X adresas ir degalų kiekis - 200 litrų;
 • DAA duomenys, pateikti AIS, anuliuojami (Taisyklių nustatyta tvarka pateikiamas laisvos formos prašymas anuliuoti DAA duomenis).

     7 situacija

     Įmonė A (sandėlio savininkas) išrašė DAA, kuriame nurodyta:

 • degalų pristatymo vieta - įmonės B degalinės Z adresas;
 • degalų kiekis - 1 000 litrų.

Degalus nugabenus į įmonės B degalinę Z, paaiškėja, kad į jos talpyklas tilps tik 800 litrų degalų. Netelpantis degalų kiekis nugabenamas į įmonės B sandėlį. Degalams AMLAR nebus taikomas. Pažymėtina, kad, kai degalai grąžinami ne į tą patį sandėlį (t. y. ne į tą patį įmonės A sandėlį) degalams negali būti pradėtas taikyti AMLAR. Analizuojamu atveju:

 • DAA neanuliuojamas;
 • netelpantis degalų kiekis (200 litrų) iš įmonės B degalinės Z turi būti nugabenamas į įmonės B sandėlį išrašius važtaraštį.

    8 situacija

    Įmonė A (sandėlio savininkas) išrašė DAA, kuriame nurodyta:

 • degalų pristatymo vieta - įmonės B degalinės Z adresas;
 • degalų kiekis - 1 000 litrų.

Degalus nugabenus į įmonės B degalinę Z, paaiškėja, kad į jos talpyklas tilps tik 800 litrų degalų. Netelpantis degalų kiekis nugabenamas į įmonės B degalinę U. Analizuojamu atveju:

 • DAA neanuliuojamas;
 • netelpantis degalų kiekis (200 litrų) iš įmonės B degalinės Z turi būti nugabenamas į įmonės B degalinę U išrašius važtaraštį.

    9 situacija

    Įmonė A (sandėlio savininkas) išrašė DAA, kuriame nurodyta:

 • degalų pristatymo vieta - įmonės B degalinės Z adresas;
 • degalų kiekis - 1 000 litrų.

Degalus nugabenus į įmonės B degalinę Z, paaiškėja, kad į jos talpyklas tilps tik 800 litrų degalų. Netelpantis degalų kiekis nugabenamas į įmonės C degalinę 1. Analizuojamu atveju:

 • DAA anuliuojamas (įmonės A nustatyta tvarka);
 • išrašomi du nauji DAA: viename DAA nurodoma pristatymo vieta - įmonės B degalinės Z adresas ir degalų kiekis - 800 litrų, kitame DAA nurodoma pristatymo vieta - įmonės C degalinės 1 adresas ir degalų kiekis - 200 litrų.
 • DAA duomenys, pateikti AIS, anuliuojami (Taisyklių nustatyta tvarka pateikus laisvos formos prašymą anuliuoti DAA duomenis).

 

Teisės departamento direktoriaus pavaduotoja

                                   

Alina Gaudutytė

Registracijos numeris (18.2-31-2 E) RM-25708

Ši informacija skelbiama:
2018 metai

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI prie FM), siekdama užtikrinti tinkamą ir vienodą Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau - AĮ) ir jį įgyvendinančių teisės aktų nuostatų taikymą ūkio subjektams, paaiškina dėl akcizais apmokestinamų prekių (toliau - prekės), kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas (toliau - AMLAR), perkrovimo.

VMI prie FM atkreipia dėmesį, kad prekėms, kurioms taikomas AMLAR, yra taikomi specialūs sugriežtinti reikalavimai, t.y. šios prekės turi būti gaminamos, perdirbamos, maišomos, laikomos akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje (toliau - AAPS).

Pažymėtina, kad prekių, kurioms taikomas AMLAR, gabenimo pabaiga yra siejama su prekių iškrovimu, t.y. faktiškai iškrovus prekes joms turi būti naikinamas AMLAR.

Taigi, jeigu ūkio subjektai gabendami prekes, kurioms taikomas AMLAR, perkraus jas ne AAPS, šioms prekėms turėtų būti naikinamas AMLAR, todėl toks prekių perkrovimo modelis negalėtų būti laikomas tinkamu.

Papildomai pažymėtina, kad, atsižvelgiant į teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, prekių, kurioms taikomas AMLAR, perkrovimas ne AAPS galėtų būti vykdomas tik nenugalimos jėgos ar nenumatytų aplinkybių atvejais, t.y. tik išimtiniais atvejais, tokiais kaip transporto priemonės gedimas, transporto priemonės avarija ir kita.

Atkreiptinas dėmesys, kad AĮ 4 str. 1 d. nuostatos ūkio subjektams, kurie nori perkrauti prekes, kurioms taikomas AMLAR, numato galimybę steigti AAPS tik šių prekių laikymui, t.y. ūkio subjektas įsteigęs AAPS sandėlį minėtų prekių laikymui galėtų jame perkrauti šias prekes nepanaikindamas joms taikomo AMLAR.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad prekių, kurioms taikomas AMLAR, perkrovimas gali būti vykdomas tik AAPS, išskyrus nenugalimos jėgos ar nenumatytų aplinkybių atvejus.

Atkreiptinas dėmesys, kad tais atvejais, kai prekės perkraunamos AAPS, tačiau gabenimo paskirties vieta yra ne perkrovimo AAPS, t.y., kai prekės, kurioms taikomas AMLAR, iš AAPS X išgabenamos į AAPS Z (prieš tai jas perkraunant AAPS Y), tokiu atveju:

 • AAPS X savininkas turėtų parengti elektroninį akcizais apmokestinamų prekių gabenimo dokumentą (toliau ‒ e-AD), kuriame būtų nurodyta pristatymo vieta ‒ AAPS Y (kuriame bus perkraunamos prekės);
 • AAPS Y savininkas (po prekių perkrovimo) turėtų parengti naują e-AD, kuriame būtų nurodyta pristatymo vieta ‒ AAPS Z.

Pažymėtina, kad tie atvejai, kai prekės, kurioms taikomas AMLAR, gabenamos iš Lietuvos Respublikos AAPS į kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje esantį AAPS su įformintu e-AD, gabenimo metu šias prekes perkraunant kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, VMI prie FM nuomone, nepažeistų akcizus reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, tačiau dėl prievolių, galinčių atsirasti Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurioje numatoma perkrauti prekes, būtina kreiptis į tos Europos Sąjungos valstybės narės mokesčių administratorių.

 

Direktoriaus pavaduotoja

                                                                     

Alina Gaudutytė