Registracijos numeris KM1468

Ši informacija skelbiama:
Akcizų informacinė sistema (AIS)

Asmuo įregistruojamas Akcizų informacinės sistemos (AIS) naudotoju arba iš jos išregistruojamas, prisijungus prie Mano VMI ir pasirinkus skiltį Mano VMI atstovai.

Prisijungti prie Mano VMI turi teisę Mano VMI atstovas, paskirtas VMI portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių nustatyta tvarka.

Per Mano VMI teikiant prašymą įregistruoti AIS naudotoju, į pagalbą galima pasitelkti elektroninį vedlį – interaktyvią instrukciją, kuri padės savarankiškai ir teisingai užpildyti prašymą. Paslaugų e. vedlį (Įgaliotų išorinių vartotojų VMI informacinėse sistemose keitimas) rasite VMI internetiniame puslapyje - Klauskite -> Mano VMI pagalba.

Teises aktai