Registracijos numeris KM1422

Ši informacija skelbiama:
Ataskaitos

Iki 2017-12-31 Akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomos akcizų lengvatos, apyvartos ataskaitos FR0801 formą turėjo VMI teikti asmenys, tiekiantys nuo akcizų atleistas suslėgtas gamtines dujas (toliau - SGD) vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusams.

Asmenys, kurie nuo akcizų atleistas SGD tiekė vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusams, VMI akcizų informacinėje sistemoje (AIS) turi būti įregistruoti SGD tiekėjais.

Šiems asmenims iki 2017-12-31 išduoti Akcizais neapmokestinamų gamtinių dujų, skirtų variklių degalams, tiekėjo pažymėjimai (FR1091 forma) nuo 2018-01-01 pripažinti netekusiais galios.

Atsižvelgiant į tai, nuo 2018-01-01 SGD tiekėjai neturi VMI teikti ataskaitos FR0801 formos.

Teises aktai