Registracijos numeris KM1367

Ši informacija skelbiama:
Avansinio pelno mokesčio deklaracija (FR0430)

Avansinio pelno mokesčio deklaracijos teikimo terminas priklauso nuo mokesčio mokėtojo pasirinkto avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdo.

Jei avansinis pelno mokestis yra skaičiuojamas pagal praėjusių metų veiklos rezultatus

Jei avansinis pelno mokestis yra skaičiuojamas pagal numatomą mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sumą

Nuo 2017 m.:

 • avansinio pelno mokesčio deklaracija už mokestinio laikotarpio pirmuosius šešis mėnesius pateikiama ne vėliau kaip mokestinio laikotarpio trečio mėnesio 15 dieną;

 • (jei mokestiniai metai sutampa su kalendoriniais – iki kovo 15 dienos)

 • avansinio pelno mokesčio deklaracija už mokestinio laikotarpio septintą - dvyliktą mėnesius pateikiama ne vėliau kaip mokestinio laikotarpio devinto mėnesio 15 dieną. 

 • (jei mokestiniai metai sutampa su kalendoriniais – ne vėliau kaip iki rugsėjo 15 dienos).

 

Nuo 2017 m.:

 • avansinio pelno mokesčio deklaracija pateikiama ne vėliau kaip mokestinio laikotarpio trečio mėnesio 15 dieną

 • (jei mokestiniai metai sutampa su kalendoriniais – ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos).

Teises aktai

Registracijos numeris KM1373

Ši informacija skelbiama:
Avansinio pelno mokesčio deklaracija (FR0430)

Mokesčių mokėtojai, kurie avansinį pelno mokestį pasirinko skaičiuoti pagal praėjusių metų veiklos rezultatus:

 • už pirmuosius šešis (devynis iki 2017 m.) mokestinio laikotarpio mėnesius (už sausio – birželio mėn., jeigu mokestiniai metai sutampa su kalendoriniais metais) apskaičiuoja pagal faktiškai apskaičiuotą pelno mokesčio sumą už mokestinį laikotarpį, buvusį prieš praėjusį mokestinį laikotarpį;

Pavyzdys

 

Apskaičiuojant avansinį pelno mokestį už 2017 mokestinių metų pirmąjį pusmetį, mokesčio dydis nustatomas pagal apskaičiuotą 2015 mokestinių metų pelno mokesčio sumą.

 

 • už septintą – dvyliktą (dešimtą – dvyliktą iki 2017 m.) mokestinio laikotarpio mėnesius (už liepos – gruodžio mėn., jeigu mokestiniai metai sutampa su kalendoriniais metais) apskaičiuojama pagal praėjusį mokestinį laikotarpį faktiškai apskaičiuotą pelno mokesčio sumą.

Pavyzdys

 

Apskaičiuojant avansinį pelno mokestį už 2017 mokestinių metų antrąjį pusmetį, mokesčio dydis nustatomas pagal apskaičiuotą 2016 mokestinių metų pelno mokesčio sumą.

 

Kiekvieno ketvirčio avansinis pelno mokestis sudarys atitinkamai 1/4 faktiškai per minėtus mokestinius laikotarpius apskaičiuoto pelno mokesčio sumos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1372

Ši informacija skelbiama:
Avansinio pelno mokesčio deklaracija (FR0430)

Avansinio pelno mokesčio deklaracijos neteikia ir avansinio pelno mokesčio nemoka:

 1. einamaisiais mokestiniais metais įregistruoti nauji vienetai (nepriklausomai nuo uždirbtų pajamų);
 1. vienetai, kurių praėjusio mokestinio laikotarpio apmokestinamosios pajamos neviršijo 300 000 Eur
 1. laivybos vienetai, pasirinkę pajamas iš tarptautinio vežimo jūrų laivais arba tarptautinio vežimo jūrų laivais ir su juo tiesiogiai susijusios veiklos apmokestinti fiksuotu pelno mokesčiu.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1370

Ši informacija skelbiama:
Avansinio pelno mokesčio deklaracija (FR0430)

Avansinio pelno mokesčio deklaracija tikslinama, kai:

 1. vieneto pateiktoje deklaracijoje mokesčių administratorius nustato trūkumus;

 1. vienetas, pasirinkęs avansinį pelno mokestį pagal praėjusių metų veiklos rezultatus, patikslina praėjusio mokestinio laikotarpio apskaičiuotą pelno mokesčio sumą;

 1. vienetas, pasirinkęs avansinį pelno mokestį mokėti pagal numatomą mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sumą, nustato, kad einamųjų metų avansinio pelno mokesčio suma sudarys mažiau (daugiau) kaip 80 proc. faktiškos metinio pelno mokesčio sumos;

 1. vienetas nori einamaisiais mokestiniais metais pakeisti avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1365

Ši informacija skelbiama:
Avansinio pelno mokesčio deklaracija (FR0430)

Vienetai už pereinamąjį laikotarpį privalo pateikti atskirą avansinio pelno mokesčio deklaraciją. Deklaracijoje už pereinamąjį laikotarpį vienetai apskaičiuoja mokėtinas į biudžetą avansinio pelno mokesčio sumas, atsižvelgdami į pereinamojo mokestinio laikotarpio mėnesių skaičių, deklaraciją turi užpildyti pagal pasirinktą avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdą.

Vienetai, kurie einamuoju mokestiniu laikotarpiu iki naujo mokestinio laikotarpio pradžios jau pateikė avansinio pelno mokesčio deklaracijas mokesčių administratoriui, turi jas patikslinti ir perskaičiuoti tose deklaracijose apskaičiuotas mokėtinas į biudžetą avansinio pelno mokesčio sumas, atsižvelgdami į pereinamojo mokestinio laikotarpio mėnesių skaičių.

Vienetai, kurie iki sprendimo nustatyti kitokį mokestinį laikotarpį gavimo dienos jau yra pateikę mokestinio laikotarpio avansinio pelno mokesčio deklaraciją, deklaraciją už pereinamąjį laikotarpį mokesčių administratoriui turi pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo gavimo dienos.

Teises aktai