Prašome atkreipti dėmesį

Jungtinė Karalystė reiškia tiek D. Britaniją, tiek Š. Airiją kartu

D. Britanija reiškia Jungtinės Karalystės dalį be Š. Airijos

Š. Airija reiškia Jungtinės Karalystės dalį be D. Britanijos

Jungtinei Karalystei išstojus iš ES ir pasibaigus pereinamajam laikotarpiui ES teisėje numatytos procedūros nebus taikomos, išskyrus tiek, kiek tai susiję su prekių pirkimu Š. Airijoje.

Pagal Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 8 str. nuostatas Š. Airijoje yra taikomos ES teisės aktų nuostatos, kiek jos yra susijusios su prekėmis ir PVM bei akcizais. Atsižvelgiant į tai, jeigu prekės yra įsigyjamos Š. Airijoje, tai už tokias prekes sumokėto PVM grąžinimui yra taikoma įprasta ES tvarka (t. y. grąžinimas per EPRIS).

Jungtinė Karalystė ir Lietuva susitarė dėl abipusiško PVM grąžinimo. Todėl PVM, 2021 m. ir vėlesniais metais sumokėtas už paslaugas Jungtinėje Karalystėje, ar PVM, 2021 m. ir vėlesniais metais sumokėtas už prekes D. Britanijoje, Lietuvos apmokestinamiesiems asmenims galės būti grąžinamas. Tačiau tokie prašymai grąžinti PVM negali būti teikiami per EPRIS ir turi būti teikiami tiesiogiai Jungtinės Karalystės mokesčių administratoriui.

Registracijos numeris KM2801

Ši informacija skelbiama:
Dėl PVM grąžinimo Jungtinėje Karalystėje

Tokiu atveju prašymų teikti per EPRIS negalima. Prašymai turėtų būti teikiami taip, kaip būtų teikiami, prašant grąžinti sumokėtą PVM D. Britanijoje (žr. atsakymą į 9 klausimą).

Registracijos numeris KM2800

Ši informacija skelbiama:
Dėl PVM grąžinimo Jungtinėje Karalystėje

Tai, ar bus grąžinamas toks PVM ir kokiomis sąlygomis bus grąžinamas, sprendžia Jungtinė Karalystė savarankiškai (žr. atsakymą į 9 klausimą).

Registracijos numeris KM2799

Ši informacija skelbiama:
Dėl PVM grąžinimo Jungtinėje Karalystėje

Jeigu buvo įsigytos tik prekės, tai sumokėto PVM grąžinimui yra taikomos tokios pačios taisyklės, kokios taikomos prašant grąžinti PVM iš kitų ES valstybių narių. Kitaip tariant prašymai grąžinti PVM turi būti teikiami per EPRIS, prašymų teikimui yra taikomos visos tos pačios taisyklės, kurios taikomos prašant grąžinti PVM iš kitos ES valstybės narės per EPRIS.

Registracijos numeris KM2798

Ši informacija skelbiama:
Dėl PVM grąžinimo Jungtinėje Karalystėje

Tai priklauso nuo to, ar prašoma grąžinti PVM už prekes ar paslaugas, ar prekės buvo įsigytos Š. Airijoje ar D. Britanijoje.

Per EPRIS prašymai grąžinti PVM už 2021 m. gali būti teikiami tik tuo atveju, jeigu buvo įsigytos tik prekės ir tokios prekės buvo įsigytos Š. Airijoje.

Registracijos numeris KM2796

Ši informacija skelbiama:
Dėl PVM grąžinimo Jungtinėje Karalystėje

Taip, galima, nes Prašymas patikslinti PVM atskaitos procentą teikiamas vienas visoms valstybėms narėms. Tačiau tikėtina, kad tokio prašymo Jungtinei Karalystei persiųsti nepavyks. Jeigu prašymas Jungtinei Karalystei nebus išsiųstas, būsite apie tai informuojami per Mano VMI ir / arba EPRIS. Tokiu atveju turėsite patys kontaktuoti su Jungtinės Karalystės mokesčių administratoriumi.

Registracijos numeris KM2794

Ši informacija skelbiama:
Dėl PVM grąžinimo Jungtinėje Karalystėje

Taip, galima, tačiau visi tikslinimai turi būti atlikti iki 2021 m. kovo 31 d.

Registracijos numeris KM2793

Ši informacija skelbiama:
Dėl PVM grąžinimo Jungtinėje Karalystėje

Ne, negalima. Pagal Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos nuostatas visi prašymai turi būti pateikti iki 2020 m. kovo 31 d.

Registracijos numeris KM2792

Ši informacija skelbiama:
Dėl PVM grąžinimo Jungtinėje Karalystėje

Prašymai turi būti pateikti iki 2021 m. kovo 31 d. Prašymai pateikti vėliau priimami nebus.

Registracijos numeris KM2791

Ši informacija skelbiama:
Dėl PVM grąžinimo Jungtinėje Karalystėje

Taip, yra taikomi įprasti sumų apribojimai. Kitaip tariant, jei teikiamas prašymas už visus kalendorinius metus arba likusią iki kalendorinių metų pabaigos dalį, trumpesnę kaip 3 kalendoriniai mėnesiai, minimali prašymo suma yra 50 eurų.

Registracijos numeris KM2790

Ši informacija skelbiama:
Dėl PVM grąžinimo Jungtinėje Karalystėje

Prašymai turi būti teikiami, naudojantis EPRIS.

Registracijos numeris KM2789

Ši informacija skelbiama:
Dėl PVM grąžinimo Jungtinėje Karalystėje

Taip, tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad prašymus Jungtinei Karalystei reikės pateikti iki 2021 m. kovo 31 d. (vietoje įprasto rugsėjo 30 d. termino).