Registracijos numeris KM1052

Ši informacija skelbiama:
Dividendų, išmokamų užsienio vienetams, apmokestinimo tvarka (34 str.)

Aspektas

Komentarai

Dividendų, išmokamų užsienio vienetams, apmokestinimo tvarka

Užsienio vienetų gaunami už turimas Lietuvos vieneto akcijas, kapitalo dalį ar kitų teisių turėjimą dividendai Lietuvoje apmokestinami taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą.

Mokestį apskaičiuoja, išskaito, deklaruoja (forma FR0640) ir į biudžetą sumoka dividendus išmokantis Lietuvos vienetas ne vėliau kaip iki mėnesio, einančio po mėnesio, kurį dividendai buvo išmokėti, 15 dienos.

Jeigu tarp Lietuvos ir užsienio valstybės, kurios rezidentui išmokami dividendai, yra sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis (toliau – DAIS), taikomos DAIS nustatytos apmokestinimo taisyklės. Lietuvos vienetas, išmokėdamas dividendus užsienio valstybės rezidentui, mokestį išskaičiuoti pagal DAIS nustatytą mažesnį nei PMĮ nustatytą tarifą gali tik tuo atveju, jei turi to asmens prašymą FR0021 (DAS-1) sumažinti išskaičiuojamą mokestį.

Kuriais atvejais užsienio vienetams išmokami dividendai neapmokestinami?

 

Užsienio vienetų iš Lietuvos vienetų gaunami dividendai pelno mokesčiu neapmokestinami, jeigu:

  • dividendus gaunantis užsienio vienetas ne trumpiau kaip 12 mėn. be pertraukų, įskaitant dividendų paskirstymo momentą, valdo ne mažiau kaip 10 proc. balsus suteikiančių akcijų (dalių, pajų); ir
  • užsienio vienetas nėra įregistruotas ar kitaip organizuotas tikslinėse teritorijose.

12 mėn. laikotarpis nebūtinai turi būti suėjęs dividendų paskirstymo momentu. Užsienio vienetui išmokami dividendai gali būti neapmokestinami, jei dividendų paskirstymo momentu dar nėra suėjęs 12 mėn. akcijų (dalių, pajų) valdymo laikotarpis, bet tas dalyvis turi tikslą išlaikyti tas akcijas (dalis, pajus) ne trumpiau kaip 12 mėn. ir faktiškai įvykdo šį reikalavimą.

Taip pat svarbu paminėti, kad nuo 2016 m. aukščiau paminėtos nuostatos dėl dividendų neapmokestinimo netaikomos dariniui ar keliems dariniams, jeigu jų nustatymo pagrindinis tikslas arba vienas iš pagrindinių tikslų buvo gauti mokestinės naudos ir todėl jie yra apsimestiniai atsižvelgus į visus susijusius faktus ir aplinkybes. Darinys arba keli dariniai laikomi apsimestiniais tiek, kiek jie nebuvo nustatyti dėl svarių komercinių priežasčių, atspindinčių ekonominę realybę.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1046

Ši informacija skelbiama:
Dividendų, išmokamų užsienio vienetams, apmokestinimo tvarka (34 str.)

Jeigu Lietuvos vienetas, išmokėdamas dividendus užsienio valstybės rezidentui (juridiniam asmeniui), neturėjo užsienio rezidento prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį (DAS-1 formos) ir mokestį išskaičiavo pagal įstatymuose nustatytą pelno mokesčio tarifą, tai užsienio valstybės rezidentas arba jo įgaliotas asmuo, norėdamas susigrąžinti permokėtą mokesčio dalį, gali pateikti prašymą grąžinti išskaičiuotąjį mokestį (FR0022 (DAS-2) forma).

DAS-2 formą užsienio valstybės rezidentas arba jo įgaliotas asmuo, kuriuo gali būti ir sumas išmokėjęs bei mokestį nuo jų išskaičiavęs Lietuvos ūkio subjektas, teikia VMI.

Teises aktai