Registracijos numeris KM1376

Ši informacija skelbiama:
Dividendų pelno mokesčio deklaracija (FR0640)

Dividendų pelno mokesčio deklaracijoje (FR0640) yra deklaruojami apmokestinami dividendai.                                         

Deklaruojami dividendai

Kas teikia

Išimtys

Terminas

Apmokestinami dividendai, išmokami užsienio vienetui

Lietuvos vienetas, išmokėjęs dividendus

Nėra

Iki mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį išmokėti ir / arba buvo gauti dividendai, 15 dienos.

Apmokestinami dividendai, išmokami Lietuvos vienetui

Lietuvos vienetas, išmokėjęs dividendus

Nėra

Apmokestinami dividendai, gaunami iš užsienio vieneto

Lietuvos vienetas, užsienio vieneto nuolatinė buveinė Lietuvoje, gavę dividendus

Yra

(žr. pastabą)

Fiziniams asmenims išmokami dividendai iš pelno mokesčiu neapmokestinto pelno pagal PMĮ 401 straipsnį (iki 2017 m.)

Lietuvos vienetas, išmokėjęs dividendus

Nėra

 

Pastaba. Jeigu gauti dividendai buvo apmokestinti toje kitoje šalyje, tai Lietuvos vienetas, turėdamas užsienio šalies mokesčių administratoriaus patvirtintą pažymą apie pelno mokesčio arba jam tapataus mokesčio sumokėjimą, gali mažinti Lietuvoje mokėtino pelno mokesčio nuo dividendų sumą teikdamas:

  • FR0640 arba PLN204 C priedą, jei dividendai gaunami iš rezidento užsienio valstybės, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis (DAIS);

  • PLN204 C priedą, jei dividendai gaunami iš užsienio valstybės, su kuria nėra sudaryta DAIS.

Jei Lietuvos vienetas gauna iš užsienio vienetų dividendus, kurie pagal tos šalies įstatymus apmokestinami, tačiau nėra apmokestinami Lietuvoje pagal PMĮ nuostatas, tai užsienyje sumokėto pelno ar jam tapataus mokesčio sumos atskaityti nėra galimybės.

Kai Lietuvos vienetas išmoka dividendus Lietuvos ir / ar užsienio vienetams ir šie dividendai neapmokestinami, šios išmokėtos sumos deklaruojamos metinėje pelno mokesčio deklaracijoje PLN204 E priede.

Teises aktai