Registracijos numeris KM1958

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Antraštės dalyje pildymas

Teikiant buhalterinės apskaitos duomenis SAF-T rinkmenoje / rinkmenos dalyje, parengtoje pagal 1.1 XSD versiją:

 • elementuose 1.9.1. „Atrankos pradžios data“ ir 1.9.2. „Atrankos pabaigos data“ pateikiama informacija apie rinkmenos pradžią ir pabaigą;

 • elementuose 1.9.3. „Laikotarpio pradžia“ ir 1.9.5. „Laikotarpio pabaiga“ pateikiama įmonės ataskaitinio laikotarpio, į kurį patenka teikiama SAF-T rinkmena, informacija: keturi pirmi skaičiai nurodo metus, kiti du - ataskaitinių metų mėnesį;

 • elementuose 1.9.4. „Laikotarpio pradžios metai“ ir 1.9.6. „Laikotarpio pabaigos metai“ pateikiami ataskaitiniai metai, į kuriuos patenka SAF-T rinkmenos laikotarpis.

Pavyzdys

 

Jei įmonė teikia SAF-T rinkmeną už laikotarpį nuo 2017-05-01 iki 2018-04-30 (visas tikrinamas laikotarpis, už kurį prašoma SAF-T rinkmena – nuo 2017-05-01 iki 2019-04-30), o jo ataskaitiniai metai prasideda gegužės 1 d., elementai užpildomi tokiu būdu:

 • 1.9.1. „Atrankos pradžios data“ – 2017-05-01;

 • 1.9.2. „Atrankos laikotarpio pabaiga“ – 2018-04-30;

 • 1.9.3. „Laikotarpio pradžia“ – 201705;

 • 1.9.4. „Laikotarpio pabaiga“ – 201804;

 • 1.9.4. „Laikotarpio pradžios metai“ – 2017;

 • 1.9.6. „Laikotarpio pabaigos metai“ – 2017.

Teikiant buhalterinės apskaitos duomenis SAF-T rinkmenoje / rinkmenos dalyje, parengtoje pagal 2.0 ar aukštesnę XSD versiją:

 • elementuose 1.9.1. „Atrankos pradžios data“ ir 1.9.2. „Atrankos laikotarpio pabaiga“ pateikiama informacija apie įmonės tikrinamą laikotarpį;

 • elementuose 1.9.3. „Laikotarpio pradžia“ ir 1.9.5. „Laikotarpio pabaiga“ pateikiama informacija apie rinkmenos / rinkmenos dalies laikotarpio pradžios ir pabaigos datas. Vienos rinkmenos / rinkmenos dalies laikotarpis negali būti trumpesnis nei mėnuo ir ilgesnis nei ataskaitiniai metai;

 • elementuose 1.11. „Ataskaitinio laikotarpio pradžia“ ir 1.12. „Ataskaitinio laikotarpio pabaiga“ pateikiama įmonės ataskaitinio laikotarpio informacija.

Pavyzdys

 

Jei įmonė teikia SAF-T rinkmenos dalį už 2017 m. 05 mėn. (visas tikrinamas laikotarpis, už kurį prašoma SAF-T rinkmena – nuo 2017-05-01 iki 2019-04-30), o jos ataskaitiniai metai prasideda gegužės 1 d., elementai užpildomi tokiu būdu:

 • 1.9.1. „Atrankos pradžios data“ – 2017-05-01;

 • 1.9.2. „Atrankos laikotarpio pabaiga“ – 2019-04-30;

 • 1.9.3. „Laikotarpio pradžia“ – 2017-05-01;

 • 1.9.5. „Laikotarpio pabaiga“ – 2017-05-31

 • 1.11. „Ataskaitinio laikotarpio pradžia“ – 2017-05-01;

 • 1.12. „Ataskaitinio laikotarpio pabaiga“ – 2018-04-30.

Teises aktai