Registracijos numeris KM1560

Ši informacija skelbiama:
Fizinių asmenų

Nekilnojamojo turto mokesčio objektas yra fiziniams asmenims (nuolatiniams ir nenuolatiniams gyventojams) nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas, esantis Lietuvoje, išskyrus:

  1. faktiškai nenaudojamą nekilnojamąjį turtą, kurio statyba neužbaigta Statybos įstatymo nustatyta tvarka;
  1. valdžios ir privataus subjektų partnerystės, kaip tai apibrėžta Investicijų įstatyme, pagrindu sukurtą ar įgytą nekilnojamąjį turtą, kol vykdoma atitinkama valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis ir šis nekilnojamasis turtas naudojamas pagal toje sutartyje nustatytą paskirtį.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1566

Ši informacija skelbiama:
Fizinių asmenų

Už juridiniam asmeniui neterminuotai ar ilgesniam kaip 1 mėn. laikotarpiui perduotą naudotis nekilnojamąjį turtą (arba jo dalį), nuosavybės teise priklausantį fiziniam asmeniui (asmenims) arba jo (jų) įsigyjamą, tuo laikotarpiu moka juridinis asmuo.

Todėl, nepriklausomai nuo to, kad nekilnojamojo turto savininkas, fizinis asmuo, minėtą turtą naudoja apgyvendinimo paslaugoms teikti, nekilnojamojo turto mokestį moka juridinis asmuo, su šio turto savininku sudaręs patalpų nuomos sutartį 3 mėn. laikotarpiui (NTMĮ 3 str. 3 dalis).

Teises aktai