Registracijos numeris KM1400

Ši informacija skelbiama:
Kontroliuojamų vienetų ir kontroliuojančių asmenų turtinių teisių bei prievolių ataskaita (FR0438)

Aspektas

Komentaras

Kas teikia?

Vienetai:

  • kurie paskutinę mokestinio laikotarpio dieną kontroliuoja kitus Lietuvos ar užsienio vienetus (pildoma deklaracijos A dalis); arba

  • kuriuos paskutinę mokestinio laikotarpio dieną kontroliuoja kiti Lietuvos ar užsienio vienetai bei nuolatiniai gyventojai arba vienetai, kurių dalyviai paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo ne mažiau kaip 10 procentų akcijų ar kitų teisių į paskirstytojo pelno dalį arba išimtinių teisių jas įsigyti (pildoma deklaracijos B dalis).

Teikimo terminas

Kartu su metine pelno mokesčio deklaracija:

  • nuo 2017 m.: iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio 15 dienos;

  • Iki 2017 m.: iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio 1 dienos.

Paskutinio mokestinio laikotarpio metinė ataskaita turi būti pateikiama per 30 dienų nuo veiklos pabaigos.

Kada nereikia teikti?

Vienetas, teikdamas metinę pelno mokesčio deklaraciją, neturi teikti ataskaitos FR0438 formos, kai:

  • teikiama pereinamojo laikotarpio pelno mokesčio deklaracija;

  • pradėta bankroto arba restruktūrizavimo procedūra ir per 30 dienų teikiama pelno mokesčio deklaracija už laikotarpį nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki minėtų procedūrų pradžios.

  • jeigu neteikiama pelno mokesčio deklaracija, pavyzdžiui, mokesčių administratoriui pateiktas prašymas sustabdyti veiklą ir laikinai nevykdoma veikla arba panašiai.

Ataskaitos neprivalo teikti:

  • neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, kurie neturi kontroliuojamųjų vienetų;

  • pelno nesiekiantys vienetai, kurie nevaldo kitų vienetų akcijų. Tuo atveju, kai pelno nesiekiantis vienetas valdo kitų vienetų akcijas, jis turi užpildyti ataskaitos A dalį. Ataskaitos B dalis nepildoma, nes pelno nesiekiančio vieneto dalininkai neturi teisės į paskirstytino pelno dalį;

  • Lietuvos Respublikoje įregistruotos nuolatinės buveinės.

Teises aktai