Registracijos numeris KM1260

Ši informacija skelbiama:
Lengvatų taikymas ūkininkams

Bendra lengvatos ūkininkams taisyklė

Žemės mokesčiu neapmokestinama ūkininko ūkiui steigti įvairiais būdais (pirkimo, mainų, paveldėjimo, nuosavybės atkūrimo, dovanojimo) įgyta žemė tris mokestinius laikotarpius (t. y. tris kalendorinius metus) nuo nuosavybės teisių įgijimo.

Ūkininko lengvata taikoma bet kokiais būdais įsigytiems ūkininko ūkiui steigti sklypams, kurie ūkininko ūkio steigimo metu yra įregistruojami Ūkininkų ūkių registre (toliau - ŪŪR). Ši lengvata taikoma tik vieną trejų metų laikotarpį nuo nuosavybės teisių į tokius sklypus įsigijimo. Ūkininko ūkio steigimas laikomas ūkininko ūkio įregistravimas ŪŪR.

Lengvatos ūkininkams taikymo (netaikymo) tvarka:

 1. Jei ūkininko ūkiui steigti sklypas įsigyjamas ir ūkininko ūkis įsteigiamas iki kalendorinių metų birželio 30 d., tai ūkininko lengvata pradedama taikyti nuo tų kalendorinių metų, kuriais toks sklypas buvo įsigytas.

 2. Jei sklypas ūkininko ūkiui steigti įsigyjamas kalendorinių metų liepos 1 d. ir vėliau, taip pat ir ūkininko ūkis įsteigiamas nuo kalendorinių metų liepos 1 d., tai ūkininko lengvata pradedama taikyti nuo kitų kalendorinių metų.

 3. Jeigu ūkininko ūkis steigiamas vėliau (pavyzdžiui, praėjus vieneriems metams po nuosavybės teisių į tą žemės sklypą atsiradimo), minėta ūkininko lengvata taikoma tik per likusį lengvatos galiojimo laikotarpį nuo ūkininko ūkio įsteigimo (t. y. likusių dvejų metų laikotarpį).

 4. Kai teisė į ūkininko lengvatą baigiasi iki kalendorinių metų birželio 30 d., tai ūkininko lengvata tais kalendoriniais metais nebetaikoma (turi būti mokamas visų kalendorinių metų žemės mokestis), jei ūkininko lengvata baigiasi liepos 1 d. ir vėliau, tai ji taikoma už visus kalendorinius metus (žemės mokestis turi būti mokamas nuo kitų kalendorinių metų).

 5. Jei ūkininko ūkis steigiamas, į ŪŪR įregistruojant nuomos, panaudos ar kitais pagrindais naudojamą žemę, vėliau nuosavybės teise įsigyta ir į ŪŪR įregistruota žemė nebus laikoma ūkininko ūkiui steigti įgyta žeme, todėl ūkininko lengvata jai nebus taikoma.

 6. Jeigu ūkininko lengvatos taikymo metu ūkininkas papildomai nusiperka žemės ir ją įregistruoja ŪŪR, ūkininko lengvata taikoma tik tai žemei, kuri buvo įgyta privačios nuosavybės teise ir į ŪŪR įregistruota ūkininko ūkio steigimo metu (papildomai nusipirktai žemei ūkininko lengvata netaikoma).

 7. Kai ūkininko ūkio steigimo metu ŪŪR įregistruojama ne tik ūkininko ūkį įregistruojančio asmens vardu privačios nuosavybės teise įsigyta žemė, bet ir jo partnerių ar bendrasavininkių bendrosios jungtinės ar bendrosios dalines nuosavybės teise įsigyti žemės sklypai, tai minėta ūkininko lengvata taikoma visiems ŪŪR įregistruotiems nuosavybės teise įsigytiems žemės sklypams.

 8.  Ūkininko lengvata tam pačiam asmeniui taikoma tik vieną kartą.

 9. Ūkininko lengvata taikoma, apmokestinant nuosavybės teise įsigytą žemės ūkio paskirties žemę bei vandens telkinių žemę, įregistruotą ŪŪR.

Ūkininkams, išregistravusiems ūkininko ūkį (ar atskirą sklypą iš to ūkio) lengvatos galiojimo laikotarpiu, toliau lengvata (ar lengvata tam išregistruotam sklypui) netaikoma:

 • jei ūkininko ūkis (ar atskiras sklypas) iš ŪŪR išregistruojamas iki kalendorinių metų birželio 30 d., tai lengvata (ar lengvata tam išregistruotam sklypui) nebetaikoma visus tuos kalendorinius metus,

 • jei ūkininko ūkis (ar atskiras sklypas) iš ŪŪR išregistruojamas nuo kalendorinių metų liepos 1 d., tai lengvata (ar lengvata tam išregistruotam sklypui) nebetaikoma nuo kitų kalendorinių metų.

Teises aktai