Metinė pajamų mokesčio nuo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų deklaracija (FR0531)

Registracijos numeris KM0718

Ši informacija skelbiama:
Metinė pajamų mokesčio nuo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų deklaracija (FR0531)

Deklaracijos FR0531 formą nenuolatiniai Lietuvos gyventojai privalo pateikti mokestiniu laikotarpiu gavę (uždirbę) pajamų iš individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje.

Deklaracijos FR0531 forma turi būti pateikta ir mokėtinas pajamų mokestis į Lietuvos Respublikos biudžetą sumokėtas pasibaigus metams, iki kitų metų gegužės 1 d.

Deklaracijos FR0531 forma, jos priedų laukelių pildymą reglamentuoja VMI prie FM viršininko 2004 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. VA-37 „Dėl Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų deklaracijos FR0531 formos, jos priedų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo”.

Registracijos numeris KM0723

Ši informacija skelbiama:
Metinė pajamų mokesčio nuo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų deklaracija (FR0531)

Deklaracijos FR0531 formą pateikti privalo nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, mokestiniu laikotarpiu gavę (uždirbę) pajamų iš individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje.

 

Deklaracijos FR0531V priede turi būti deklaruojamos nenuolatinio Lietuvos gyventojo mokestiniu laikotarpiu pinigais ir / arba natūra gautos (uždirbtos – jeigu gyventojas taiko kaupimo apskaitos principą) apmokestinamosios ir neapmokestinamosios pajamos iš per nuolatinę bazę Lietuvoje vykdomos individualios veiklos, taip pat pajamos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn individualioje veikloje naudojamą ilgalaikį turtą, išskyrus pajamas už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, pajamas už nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomą ir pajamas iš finansinių priemonių sandorių.

 

Deklaracijos FR0531V priede turi būti deklaruojamos nenuolatinio Lietuvos gyventojo tokios pajamos:

1. pajamos, gautos (uždirbtos) vykdant individualią žemės ūkio veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje;

2. pajamos, gautos (uždirbtos) vykdant įregistruotą individualią veiklą (išskyrus sporto ir atlikėjo veiklą) per nuolatinę bazę Lietuvoje, taip pat pajamos, gautos (uždirbtos) vykdant individualią veiklą (išskyrus sporto ir atlikėjo veiklą) per nuolatinę bazę Lietuvoje, kai tokią individualią veiklą pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą yra privaloma registruoti;

3. iš veiklos, vykdomos su verslo liudijimais (išskyrus verslo liudijimą „Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma“), gautos pajamos (kurios nelaikomos apmokestintomis fiksuoto dydžio pajamų mokesčiu), t. y. :

3.1  už parduotas prekes ir/ar suteiktas paslaugas iš juridinių asmenų, kurių veikla yra tapati gyventojo veiklai, vykdomai su verslo liudijimu;

3.2 už juridiniams asmenims suteiktas paslaugas ir parduotas prekes (įskaitant savo gamybos) bei už gyventojams jų individualios prekybos veiklos tikslais parduotas ne savo gamybos prekes, viršijančios 4 500 Eur;

3.3 iš veiklos pagal visus verslo liudijimus (išskyrus verslo liudijimą „Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma“), viršijančios 45 000 Eur;

4.  pajamos, gautos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn žemės ūkio veikoje naudojamą ilgalaikį turtą (išskyrus nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą).

 

Pastaba. Tos pačios deklaravimo ir apmokestinimo taisyklės yra taikomos pajamoms, gautoms (uždirbtoms) iš individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje, kuri nebuvo įregistruota Lietuvos teisės aktų nustatyta tvarka.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0724

Ši informacija skelbiama:
Metinė pajamų mokesčio nuo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų deklaracija (FR0531)

Pateikimo / mokesčio mokėjimo terminas

Deklaracija turi būti pateikta ir mokėtinas pajamų mokestis sumokėtas pasibaigus metams, iki kitų metų gegužės 1 dienos.

 

Pastaba. Jeigu nenuolatinis Lietuvos gyventojas mokestiniu laikotarpiu baigia vykdyti individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje, taikomi bendri deklaracijos pateikimo ir mokesčio mokėjimo terminai.

Pateikimo būdai

Deklaracija VMI gali būti pateikta tokiais būdais:

  1. tiesiogiai įteikta VMI darbuotojui;
  2. pateikta elektroniniu būdu per EDS;
  3. atsiųsta paštu (į bet kurią apksrities VMI).

Kas gali pateikti deklaraciją?

Deklaraciją gali pateikti pats nenuolatinis Lietuvos gyventojas, kuriam yra nustatyta prievolė deklaruoti pajamas, arba nenuolatinio Lietuvos gyventojo įgaliotas asmuo. Pastaruoju atveju prie deklaracijos turi būti pridedamas notaro patvirtintas įgaliojimas.

Teises aktai