Registracijos numeris KM1434

Ši informacija skelbiama:
Metinis ir avansinis pelno mokestis (47 str., 53 str.)

Nuo 2017 m. pelno mokestis ir / arba fiksuotas pelno mokestis turi būti sumokėtas ne vėliau kaip iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio 15 dienos (iki birželio 15 d., jeigu mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais).

Iki 2017 m. pelno mokestis ir / arba fiksuotas pelno mokestis turėjo būti sumokėtas ne vėliau kaip iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio 1 dienos (iki birželio 1 d., jeigu mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais).

Veiklą baigiančių vienetų pelno mokestis ir / arba fiksuotas pelno mokestis pagal paskutinio mokestinio laikotarpio metinę pelno mokesčio ir / arba fiksuoto pelno mokesčio deklaracijas turi būti sumokėtas ne vėliau kaip paskutinę metinės pelno mokesčio ir / arba metinės fiksuoto pelno mokesčio deklaracijų pateikimo termino dieną.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1435

Ši informacija skelbiama:
Metinis ir avansinis pelno mokestis (47 str., 53 str.)

Avansinis pelno mokestis turi būti sumokėtas ne vėliau kaip kiekvieno mokestinio laikotarpio ketvirčio paskutinio mėnesio 15 dieną (nuo 2017 m.)

  • I ketvirčio avansinis pelno mokestis turi būti sumokėtas iki kovo 15 dienos (jei mokestiniai metai nesutampa su kalendoriniais – iki trečiojo mokestinių metų mėnesio penkioliktos dienos);
  • II ketvirčio – iki birželio 15 dienos (jei mokestiniai metai nesutampa su kalendoriniais – iki šeštojo mokestinių metų mėnesio penkioliktos dienos);
  • III ketvirčio – iki rugsėjo 15 dienos (jei mokestiniai metai nesutampa su kalendoriniais – iki devintojo mokestinių metų mėnesio penkioliktos dienos);
  • IV ketvirčio – iki gruodžio 15 dienos (jei mokestiniai metai nesutampa su kalendoriniais – iki paskutiniojo (dvyliktojo) mokestinių metų mėnesio penkioliktos dienos).

Jeigu paskutinė avansinio pelno mokesčio mokėjimo diena mokesčio administratoriui yra ne darbo diena, šis mokestis turi būti sumokėtas kitą darbo dieną po nedarbo dienos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1437

Ši informacija skelbiama:
Metinis ir avansinis pelno mokestis (47 str., 53 str.)

Avansinis pelno mokestis gali būti apskaičiuojamas dviem būdais:

  1. pagal praėjusių metų veiklos rezultatus; arba
  1. pagal numatomą einamųjų mokestinių metų pelno mokesčio sumą.

Kiekvienų mokestinių metų pradžioje vienetas pasirenka avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdą, kurį taiko tų (einamųjų) mokestinių metų avansinio pelno mokesčio sumoms apskaičiuoti.

Vienetas vieną kartą per mokestinį laikotarpį, ne vėliau kaip iki einamųjų mokestinių metų devinto mėnesio penkioliktos dienos, gali pakeisti avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdą. (Iki 2020 m., iki devinto mėnesio pirmos dienos).

Teises aktai

Registracijos numeris KM1439

Ši informacija skelbiama:
Metinis ir avansinis pelno mokestis (47 str., 53 str.)

Pirmaisiais mokestiniais metais įregistruoti vienetai nuo avansinio pelno mokesčio atleidžiami.

Antraisiais mokestiniais metais vienetai, pasirinkę avansinį pelno mokestį mokėti pagal praėjusių metų veiklos rezultatus, pradeda mokėti avansinį pelno mokestį nuo mokestinio laikotarpio septinto mėnesio.

Jeigu mokestinis laikotarpis, buvęs prieš praėjusį mokestinį laikotarpį, buvo trumpesnis negu dvylika mėnesių, apskaičiuojant avansinį pelno mokestį faktiškai sumokėta pelno mokesčio suma laikoma už tą mokestinį laikotarpį apskaičiuota pelno mokesčio suma, padalyta iš to mokestinio laikotarpio mėnesių skaičiaus ir padauginta iš dvylikos.

Teises aktai