Registracijos numeris KM1377

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio mokėtojai

Akcizų už elektros energiją mokėtojai yra asmenys, kuriems Akcizų įstatymo 45 str. nustatytais pagrindais atsiranda prievolė mokėti akcizus. Šie asmenys turi registruotis akcizų už elektros energiją mokėtojais, remiantis VMI prie FM viršininko 2010-01-08 įsakymu Nr. VA-6 „Dėl Elektros energijos akcizų mokėtojų registracijos taisyklių patvirtinimo“.

Teises aktai