Registracijos numeris KM1406

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio mokėtojai

Akcizų už akmens anglis, koksą ir / ar lignitą mokėtojai yra:

  • registruoti akmens anglių, kokso ir / ar lignito tiekėjai;

  • importuotojai (kiti negu registruoti akmens anglių, kokso ir / ar lignito tiekėjai);

  • kiti asmenys, jeigu jie gavo akmens anglis, koksą ir / ar lignitą iš kitos ES valstybės narės.

Akmens anglių, kokso ir / ar lignito tiekėjų ir naudotojų registravimo ir išregistravimo tvarka patvirtinta VMI prie FM viršininko 2006-12-04 įsakymu Nr. VA-90 „Dėl Su akcizų lengvatomis susijusių akmens anglių, kokso, lignito tiekimo ir naudojimo įforminimo taisyklių patvirtinimo“.

Teises aktai