Registracijos numeris KM1414

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio mokėtojai

Atvejis

Mokesčio mokėtojas

Kai gamtinės dujos, kurių tiekimas vyksta ne gamtinių dujų perdavimo sistemos virtualiame prekybos taške, kuriame prekiaujama gamtinėmis dujomis, parduodamos ar kitaip perduodamos naudoti kaip variklių degalai ar šildymui skirtas kuras.

Prievolė mokėti akcizus tenka asmeniui, kuris gamtines dujas ne gamtinių dujų perdavimo sistemos virtualiame prekybos taške, kuriame prekiaujama gamtinėmis dujomis, parduoda ar kitaip perduoda naudoti kaip variklių degalus ar šildymui skirtą kurą.

Kai gamtinės dujos, kurių tiekimas vyksta gamtinių dujų perdavimo sistemos virtualiame prekybos taške, kuriame prekiaujama gamtinėmis dujomis, asmens, kuriam šios dujos parduotos ar kitaip perduotos, naudojamos kaip variklių degalai ar šildymui skirtas kuras.

Prievolė mokėti akcizus tenka asmeniui, kuris gamtines dujas, jam parduotas ar kitaip perduotas gamtinių dujų perdavimo sistemos virtualiame prekybos taške, kuriame prekiaujama gamtinėmis dujomis, naudoja kaip variklių degalus ar šildymui skirtą kurą.

Kai gamtinės dujos naudojamos kaip variklių degalai ar šildymui skirtas kuras ir už jas akcizai dar nesumokėti.

Prievolė mokėti akcizus tenka asmeniui, kuris gamtines dujas, už kurias akcizai dar nesumokėti, naudoja kaip variklių degalus (mechanizmuose) ar šildymui skirtą kurą.

Teises aktai