Registracijos numeris KM1358

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio mokėtojai

Akcizų už energinius produktus mokesčio mokėtojai yra:

  1. akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkai;

  2. registruoti akcizais apmokestinamų prekių gavėjai;

  3. laikinai registruoti akcizais apmokestinamų prekių gavėjai;

  4. registruoti akcizais apmokestinamų prekių siuntėjai;

  5. asmenys, atgabenantys (gaunantys) į Lietuvą energinius produktus, kuriems netaikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, iš kitų ES valstybių narių komerciniams tikslams;

  6. kiti asmenys, kuriems gali atsirasti akcizų prievolė.

Teises aktai