Mokesčio objektas (I skyrius)

Šioje skiltyje rasite šią informaciją:

  • Kada prekių tiekimas ar paslaugų teikimas laikomas Lietuvos PVM objektu;

  • Kokie sandoriai laikomi prekių, o kokie – paslaugų teikimu;

  • Kas laikoma prekių ar paslaugų suvartojimu privatiems poreikiams tenkinti ir kokias PVM pasekmes tai sukelia;

  • Kas laikoma prekių pervežimu verslo tikslais į kitą valstybę narę;

  • Kas laikoma ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimu ir kokias PVM pasekmes tai sukelia;

  • Kas laikoma nuotoline prekyba, trikampe prekyba;

  • Kas laikoma atsiskleidusiu ir neatsiskleidusiu tarpininku bei kaip nustatoma jų teikiamų prekių / paslaugų apmokestinamoji vertė;

  • Kurie prekių įsigijimo iš kitos ES valstybės narės atvejai yra laikomi ir kurie nelaikomi PVM objektu Lietuvoje.