Registracijos numeris KM1313

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio objektas

Apdorotas tabakas - cigaretės, cigarai ir cigarilės, rūkomasis tabakas, kaip tai apibrėžta Akcizų įstatymo 3 str. 10, 11, 27, 35, 36 dalyse.

Teises aktai