Registracijos numeris KM1359

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio objektas

Energiniai produktai - Akcizų įstatymo 1 priede nurodyti produktai, t. y.:

  1. KN 2701, 2702, 2704-2715 pozicijose klasifikuojami produktai;

  2. KN 2901 ir 2902 pozicijose klasifikuojami produktai;

  3. KN 2905 11 00 pozicijoje klasifikuojami produktai, jeigu jie yra nesintetinės kilmės ir yra skirti naudoti kaip variklių degalai arba kaip šildymui skirtas kuras;

  4. KN 3403 pozicijoje klasifikuojami produktai;

  5. KN 3811 pozicijoje klasifikuojami produktai;

  6. KN 3817 pozicijoje klasifikuojami produktai;

  7. KN 1507-1518, 3824 90 97 pozicijose klasifikuojami produktai, jeigu jie skirti naudoti kaip variklių degalai arba kaip šildymui skirtas kuras.

Akcizų įstatymo 2 priede nenurodyti energiniai produktai, išskyrus KN 2710 19 912710 19 99 subpozicijose klasifikuojamus energinius produktus, tampa akcizų objektu, jeigu jie parduodami arba naudojami kaip variklių degalai, jų priedai arba kaip šildymui skirtas kuras.

Akcizai turi būti mokami už energinius produktus, klasifikuojamus KN 2710 19 91 - 2710 19 99 subpozicijose (nurodyti tik Akcizų įstatymo 1 priede), laikomus Lietuvos Respublikoje, už kuriuos Akcizų įstatymo nustatyta tvarka akcizai yra nesumokėti.

Visi kiti Akcizų įstatymo 2 str. 1 dalyje nenurodyti produktai tampa akcizų objektu, jeigu jie parduodami arba naudojami kaip variklių degalai arba jų priedai. Šiems produktams taikomi akcizų tarifai, Akcizų įstatyme nustatyti atitinkamam ekvivalentiškam energiniam produktui, vietoj kurio produktas parduodamas arba naudojamas.

Visi kiti Akcizų įstatymo 2 str. 1 dalyje nenurodyti angliavandeniliai, išskyrus durpes, tampa akcizų objektu, jeigu jie parduodami arba naudojami kaip šildymui skirtas kuras. Šiems produktams taikomi akcizų tarifai, Akcizų įstatyme nustatyti atitinkamam ekvivalentiškam energiniam produktui, vietoj kurio produktas parduodamas arba naudojamas.

Svarbu. Prekių kodai yra nurodyti pagal tų metų KN versiją, kuri nurodyta atitinkamoje Tarybos direktyvoje, nustatančioje atitinkamų prekių apmokestinimą.

Teises aktai