Registracijos numeris KM1379

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio objektas

Elektros energija - KN 2716 pozicijoje klasifikuojama energija. Prievolė mokėti akcizus už elektros energiją atsiranda, kai ji:

  • parduodama ar kitaip perduodama asmeniui, kuris neturi veiklos licencijų ir / ar leidimų, nustatytų Elektros energetikos įstatyme (toliau - nelicencijuotas asmuo); arba

  • nelicencijuoto asmens gaunama iš kitos valstybės narės; arba

  • importuojama nelicencijuoto asmens; arba

  • suvartojama asmens, turinčio veiklos licencijas ir / ar leidimus, nustatytus Elektros energetikos įstatyme (toliau - licencijuotas asmuo), arba elektros energijos gamintojo savoms reikmėms. Elektros energijos suvartojimu savoms reikmėms yra laikomas elektros energijos sunaudojimas kitiems tikslams negu elektros energijos gamybos procesams ir gamybos procesui palaikyti.

Teises aktai