Registracijos numeris KM1408

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio objektas

Prievolė mokėti akcizus už akmens anglis, koksą, lignitą ir šildymui skirtas durpes atsiranda, kai jie:

  1. parduodami ar kitaip perduodami asmeniui, kuris nėra VMI nustatyta tvarka registruotas akmens anglių, kokso, lignito ir(arba) šildymui skirtų durpių tiekėjas, arba

  2. gaunami iš kitos ES valstybės narės asmens, kuris nėra registruotas akmens anglių, kokso, lignito ir(arba) šildymui skirtų durpių tiekėjas, arba

  3. importuojami asmens, kuris nėra registruotas akmens anglių, kokso, lignito ir(arba) šildymui skirtų durpių tiekėjas, arba

  4. suvartojami registruoto akmens anglių, kokso, lignito ir(arba) šildymui skirtų durpių tiekėjo savoms reikmėms.

Akmens anglių, kokso, lignito ir(arba) šildymui skirtų durpių tiekėjų registravimo ir išregistravimo tvarka patvirtinta VMI prie FM viršininko 2023-12-27 įsakymu Nr. VA-99 „Dėl asmenų, turinčių teisę įsigyti akcizais apmokestinamų prekių su akcizų lengvata, registravimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios“.

Teises aktai