Registracijos numeris KM1415

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio objektas

Prievolė mokėti akcizus už gamtines dujas atsiranda, kai:

  1. gamtinės dujos, kurių tiekimas vyksta ne gamtinių dujų perdavimo sistemos virtualiame prekybos taške, kuriame prekiaujama gamtinėmis dujomis, parduodamos ar kitaip perduodamos naudoti kaip variklių degalai ar šildymui skirtas kuras, arba

  2. gamtinės dujos, kurių tiekimas vyksta gamtinių dujų perdavimo sistemos virtualiame prekybos taške, kuriame prekiaujama gamtinėmis dujomis, asmens, kuriam šios dujos parduotos ar kitaip perduotos, naudojamos kaip variklių degalai ar šildymui skirtas kuras, arba

  3. gamtinės dujos naudojamos kaip variklių degalai ar šildymui skirtas kuras ir už jas akcizai dar nesumokėti.

Teises aktai