Registracijos numeris KM3035

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio mokėtojai

Akcizų už kaitinamojo tabako produktus mokėtojai:

 • Akcizais apmokestinamų prekių sandėliai;

 • Registruoti akcizų už kaitinamojo tabako produktus mokėtojai;

 • Kiti asmenys, kuriems gali atsirasti akcizų prievolė.

Teises aktai

Registracijos numeris KM3037

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio mokėtojai

Akcizų už kaitinamojo tabako produktus mokėtoju privalo registruotis asmuo, iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės gaunantis kaitinamojo tabako produktus, už kuriuos akcizai nesumokėti, išskyrus atvejus kaitinamojo tabako produktus, nugabentus į Lietuvos Respublikos akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, kad neatsirastų prievolės mokėti už juos akcizus.

Asmuo, kuris pageidauja įsiregistruoti akcizų už kaitinamojo tabako produktus mokėtoju, Valstybinei mokesčių inspekcijai turi pateikti laisvos formos prašymą dėl įregistravimo (VMI prie FM viršininko 2019-02-27 įsakymas Nr. VA-20).

Laisvos formos prašymas dėl akcizų už kaitinamojo tabako produktus mokėtojo registracijos Valstybinei mokesčių inspekcijai teikiamas:

 • Tiesiogiai VMI prie FM;

 • Per apskrities valstybinę mokesčių inspekciją;

 • Paštu (paprastu ar registruotu laišku);

 • El. pašto adresu [email protected].

Teises aktai

Registracijos numeris KM3036

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio mokėtojai

Akcizų už elektroninių cigarečių skysti mokėtojai yra asmenys, kurie yra registruoti akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtojai ir elektroninių cigarečių skysčio importuotojai.

Teises aktai

Registracijos numeris KM3038

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio mokėtojai

Akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtoju privalo registruotis asmuo, kuris verslo reikmėms iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės gauna, verslo reikmėms Lietuvos Respublikoje gamina ir/arba verslo reikmėms Lietuvos Respublikoje įsigyja elektroninių cigarečių skystį, už kurį akcizai nesumokėti.

Asmuo, kuris pageidauja įsiregistruoti akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtoju, Valstybinei mokesčių inspekcijai turi pateikti laisvos formos prašymą dėl įregistravimo (VMI prie FM viršininko 2019-02-27 įsakymas Nr. VA-20).

Laisvos formos prašymas dėl akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtojo registracijos Valstybinei mokesčių inspekcijai teikiamas:

 • Tiesiogiai VMI prie FM;
 • Per apskrities valstybinę mokesčių inspekciją;
 • Paštu (paprastu ar registruotu laišku);
 • El. pašto adresu [email protected].

Asmenys, kurie registruojasi akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtojais, vadovaujantis VMI prie FM viršininko 2002-06-25 įsakymu Nr. 174, Valstybinei mokesčių inspekcijai papildomai turi pateikti mokestinių prievolių įvykdymą užtikrinantį dokumentą (laidavimo (garantijos) dokumentą arba piniginio užstato sumokėjimo patvirtinimą).

Teises aktai