Registracijos numeris KM3039

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio objektas

Kaitinamasis tabakas – prie cigarų ir cigarilių, cigarečių ir rūkomojo tabako, kaip jie apibrėžti Akcizų įstatymo 3 str. 10, 11 ir 27 dalyse, nepriskiriami tabako gaminiai, paruošti vartoti tik specialiame elektroniniame įrenginyje, kuriame tabako gaminiai yra kaitinami jiems nedegant.

Produktai, kurie visiškai ar iš dalies pagaminti iš kitų negu tabakas medžiagų, bet pagal kitus kriterijus atitinka aukščiau pateiktus nurodytus požymius, laikomi kaitinamojo tabako produktais, išskyrus produktus, kuriuose nėra tabako, jeigu jie skirti medicinos reikmėms.

Teises aktai

Registracijos numeris KM3040

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio objektas

Elektroninių cigarečių skystis – elektroninėms cigaretėms skirtas skystas gaminys, 2019 metų KN versijos klasifikuojamas 3824 99 56 ir 3824 99 57 subpozicijose (įskaitant atvejus, kai šie gaminiai yra šio gaminio, klasifikuojamo KM 8543 70 70 subpozicijoje, sudedamoji dalis).

Teises aktai