Registracijos numeris KM3024

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio objektas

Neapdorotas tabakas – prie apdoroto tabako ir kaitinamojo tabako nepriskiriami 2019 metų KN versijos Kombinuotosios Nomenklatūros 2401 pozicijoje klasifikuojami produktai.

Teises aktai