Registracijos numeris KM3041

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio tarifai ir lengvatos

Kaitinamajam tabakui taikomas 45,6 euro už 1 000 vienetų kaitinamojo tabako produktų akcizų tarifas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM3042

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio tarifai ir lengvatos

Elektroninių cigarečių skysčiui taikomas 0,15 euro už mililitrą skysčio akcizų tarifas.

Teises aktai