Mokestinės vertės nustatymas (8 – 10 str.)

Šioje skiltyje pateikiama informacija apie mokestinės vertės, kurios pagrindu apskaičiuojamas nekilnojamojo turto mokesčio dydis, nustatymo principus.

Registracijos numeris KM1583

Ši informacija skelbiama:
Mokestinės vertės nustatymas (8 – 10 str.)

Mokestinė vertė yra nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė. Nuo nekilnojamojo turto mokestinės vertės yra skaičiuojamas nekilnojamojo turto mokestis.

Nekilnojamojo turto mokestinė vertė nustatoma:

  1. Pagal VĮ „Registrų centras" atliekamą vertinimą

Nekilnojamasis turtas yra vertinamas masiniu vertinimo būdu arba atkuriamosios vertės (kaštų) metodu.

Masinio vertinimo būdas taikomas:

  • komercinio naudojimo (administracinių, maitinimo, paslaugų, prekybos, viešbučių, poilsio, gydymo, kultūros, mokslo, sporto paskirties statinių ir patalpų) nekilnojamam turtui;

  • gyvenamosios, sodų, garažų;

  • pagalbinio ūkio paskirties nekilnojamajam turtui.

Naujas masinis vertinimas atliktas 2021-01-01. Naujai nustatytos NT objektų mokestinės vertės nekilnojamojo turto mokesčiui apskaičiuoti naudojamos 5 metus, pradedant nuo 2021 m. mokestinio laikotarpio.

Mokant NT mokestį už 2020 m. ir ankstesnius dėl NT mokestinės vertės pažymos išdavimo visą informaciją galite rasti čia arba kreiptis į Registrų centrą.

 

Atkuriamosios vertės (kaštų) metodas taikomas:

  • inžineriniams statiniams (kelių, elektros, geležinkelių, oro, vandens uostų komunikacijų, naftos, dujų, ryšių, šilumos, vandentiekio, nuotekų šalinimo bei kitų inžinerinių tinklų, hidrotechninių, sporto ir kitų statinių);

  • kitam nepaminėtam (gamybos, pramonės, transporto, sandėliavimo ir kitų pastatų bei patalpų) nekilnojamam turtui.

Šiuo metodu nustatyta vertė galioja ne ilgiau nei 5 mokestinius laikotarpius nuo vertės nustatymo dienos.

  1. Atlikus turto individualų vertinimą, jeigu tenkinamos visos sąlygos:

  • individualus vertinimas buvo atliktas taikant masinį arba atkuriamosios vertės (kaštų) vertės nustatymo metodus (kaip tai numatyta NTMĮ 9 str. 2 dalyje);

  • individualaus vertinimo metu nustatyta nekilnojamojo turto vertė skiriasi nuo mokestinės (bazinės) vertės daugiau kaip 20 proc.;

  • nekilnojamojo turto individualaus vertinimo ataskaita atitinka Vyriausybės nustatytus reikalavimus.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1585

Ši informacija skelbiama:
Mokestinės vertės nustatymas (8 – 10 str.)

Nekilnojamojo turto savininkas arba įsigyjantis asmuo VĮ Registrų centrui gali pateikti prašymą mokestine verte laikyti nekilnojamojo turto vertę, nustatytą atlikus individualų vertinimą. Kartu su prašymu turi būti pateikiama nekilnojamojo turto individualaus vertinimo ataskaita.

Prašymas gali būti teikiamas kiekvieną mokestinį laikotarpį per 3 mėnesius nuo jo pradžios (kasmet iki kovo 31 d.).

Teises aktai

Registracijos numeris KM1584

Ši informacija skelbiama:
Mokestinės vertės nustatymas (8 – 10 str.)

Nauja nekilnojamojo turto mokestinė vertė turės būti nustatoma iš naujo atlikus to turto kapitalinį remontą, atnaujinimą, ar rekonstrukciją (pasikeitus nekilnojamojo turto plotui ar kitiems kadastriniams rodikliams).

Nekilnojamojo turto mokestis pagal naują mokestinę vertę turi būti pradedamas skaičiuoti nuo kitų metų, einančių po metų, kuriais naujoji vertė buvo nustatyta, sausio 1 d.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1588

Ši informacija skelbiama:
Mokestinės vertės nustatymas (8 – 10 str.)

Jeigu keičiama nekilnojamojo turto paskirtis ir keičiami nekilnojamojo turto vertinimo metodai, nustatoma nauja jo mokestinė vertė.

Jei nekilnojamojo turto mokestinė vertė buvo patikslinta tik dėl to, jog pirminio įvertinimo metu buvo naudoti netikslūs duomenys, kurie vėliau buvo patikslinti, nekilnojamojo turto mokestine verte visą mokestinį laikotarpį laikytina patikslintoji vertė.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1589

Ši informacija skelbiama:
Mokestinės vertės nustatymas (8 – 10 str.)

Jeigu mokesčių mokėtojams priklauso nekilnojamasis turtas, kuris neįregistruotas nekilnojamojo turto registre, jie privalo kreiptis į VĮ „Registrų centras“ dėl savo nekilnojamojo turto mokestinės vertės nustatymo.

VĮ „Registrų centras“ tokiu atveju išduos ne nekilnojamojo turto registro išrašą, o laisvos formos pažymą, kurioje bus nurodyta nekilnojamojo turto mokestinė vertė.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1586

Ši informacija skelbiama:
Mokestinės vertės nustatymas (8 – 10 str.)

Aspektas

Komentaras

Kur galima gauti informaciją apie mokestinę vertę

VĮ "Registrų centras" interneto puslapyje.
Nekilnojamojo turto savininkams – Registrų centro savitarnoje.
Atvykus į Registrų centro teritorinį padalinį ir užpildžius prašymą.

Jei nekilnojamasis turtas vertinamas atkuriamosios vertės (kaštų) metodu, mokesčių mokėtojai turi kreiptis į VĮ Registrų centras.

Kokius dokumentus reikia turėti?

Tais atvejais, kai norima sužinoti bendrosios jungtinės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto mokestines vertes, būtina pateikti santuokos liudijimą.

Kai norima sužinoti sutuoktinio valdomo nekilnojamojo turto mokestines vertes būtina pateikti notaro patvirtintą įgaliojimą.

Kaip išduodamos pažymos apie nekilnojamojo turto mokestinę vertę?

Mokesčio mokėtojo prašymu VĮ "Registrų centras" parengia Nekilnojamojo turto registro išrašą arba pažymą (raštą), kuriame nurodoma nekilnojamojo turto mokestinė vertė.

Fiziniams asmenims jų prašymu nekilnojamojo turto registro išrašai vieną kartą per mokestinį laikotarpį parengiami ir išsiunčiami nemokamai.

Juridiniams asmenims nekilnojamojo turto išrašai su nurodyta nekilnojamojo turto mokestine verte išduodami apmokėjus pagal VĮ Registrų centras patvirtintus įkainius.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1590

Ši informacija skelbiama:
Mokestinės vertės nustatymas (8 – 10 str.)

Mokesčio mokėtojų skundai dėl turto vertintojo nustatytos nekilnojamojo turto mokestinės vertės pateikiami turto vertintojui per 3 mėnesius nuo nekilnojamojo turto mokestinės vertės nustatymo.

Šiuos skundus turto vertintojas išnagrinėja ir sprendimą priima per 2 mėnesius nuo skundo gavimo dienos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1587

Ši informacija skelbiama:
Mokestinės vertės nustatymas (8 – 10 str.)

Nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojams, teikiant Nekilnojamojo turto mokesčio deklaraciją VMI, pažymos apie nekilnojamojo turto mokestinę vertę pridėti nereikia.

Teises aktai